Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Zastosowanie koncepcji Sustainable Value w analizie porównawczej przedsiębiorstw

Autorzy: Krzysztof Posłuszny
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Słowa kluczowe: efektywność ekologiczno-ekonomiczna przemysł chemiczny rozwój zrównoważony
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (77-86)
Klasyfikacja JEL: G31 L21 Q51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tworzenie wartości jest jednym z kluczowych kryteriów oceny ekonomicznej przedsięwzięć. Jedną z propozycji analizy wpływu czynników środowiskowych na tworzenie wartości jest zaproponowana przez Figgego koncepcja Sustainable Value. Jest ona oparta na ocenie efektywności wykorzystania zasobów przez porównanie do rozwiązań alternatywnych i pozwala na uniknięcie części problemów związanych z szacowaniem wartości pieniężnej efektów zewnętrznych. Celem artykułu jest ocena przydatności koncepcji Sustainable Value w analizie porównawczej przedsiębiorstw na przykładzie sektora rafineryjnego i chemicznego, tradycyjnie uważanych za silnie obciążające środowisko.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ang, F., Passel, S., Mathijs, E. (2011). An Aggregate Resource Efficiency Perspective on Sustainability: A Sustainable Value Application to the EU-15 Countries. Ecological Economics, 71, 99–110.
2.Atkinson, G., Hett, T., Newcombe, J. (1999). Measuring „Corporate sustainability”. London: CSERGE Working Paper GEC 99-01.
3.Barkemeyer, R., Figge, F., Hahn, T., Liesen, A., Müller, F. (2011). Sustainable Value Creation by Pulp & Paper Companies. Leeds: Sustainable Value Research.
4.Borys, T. (2014). Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju – polskie doświadczenia. Optimum. Studia ekonomiczne, 3 (69), 3–21.
5.Czaja, S., Fiedor, B., Jakubczyk, Z. (1993). Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii. Białystok: Ekonomia i Środowisko.
6.Fiedor, B. (red.) (2002). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: C.H. Beck.
7.Figge, F., Hahn, T. (2004). Sustainable Value Added – Measuring Corporate Contributions to Sustainability beyond Eco-efficiency. Ecological Economics, 48, 173–187.
8.Figge, F., Hahn, T. (2005). The Cost of Sustainability Capital and the Creation of Sustainable Value by Companies. Journal of Industrial Ecology, 9, 47–58.
9.Figge, F., Hahn, T. (2009). Not Measuring Sustainable Value at All: A Response to Kuosmanen and Kuosmanen. Ecological Economics, 69, 244–249.
10.Hahn, T., Figge, F., Barkemeyer, R. (2008). Sustainable Value in Automobile Manufacturing. Berlin: IZT – Institute for Future Studies and Technology Assessment.
11.Kryk, B. (2012). Relacje ekonomii społecznej z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Ekonomia i Środowisko, 3, 211–223.
12.Kuosmanen, T., Kuosmanen, N. (2009). How Not to Measure Sustainable Value (and How One Might). Ecological Economics, 69, 235–243.
13.Liesen, A., Muller, F., Figge, F., Hahn, T. (2009). Sustainable Value Creation by Chemical Companies. Belfast: Sustainable Value Research.
14.Müller, F., Barkemeyer, R., Figge, F., Hahn, T., Liesen, A., McAnulla, F. (2012). Sustainable Value Creation by Nordic Companies. Leeds: Sustainable Value Research.
15.Pearce, D., Barbier, E., Markandya, A. (1990). Sustainable Development: Economics and the Environment in the Third World. Aldershot: Edward Elgar.
16.Pearce, D., Atkinson, G. (1998). The Concept of Sustainable Development: An Evaluation of Its Usefulness Ten Years after Brundtland. London: CSERGE Working Paper PA 98-02.
17.Piontek, F. (2000). Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym (trwałym) rozwoju. Problemy Ekologii, 5, 177–189.
18.Poskrobko, B. (2012). Metodyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju. Ekonomia i Środowisko, 3, 10–27.
19.The ADVANCE Project (2016). Sustainable Value of European Industry.