Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Uwagi o surowcowo-rolnej specjalizacji eksportu krajów rozwijających się w XXI wieku

Autorzy: Jerzy Dudziński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: terms of trade kraje rozwijające się ceny światowe handel międzynarodowy
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (125-136)
Klasyfikacja JEL: E64 F10 F14 F40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sytuacja istniejąca w handlu międzynarodowym w drugiej dekadzie XXI wieku dobitnie potwierdza negatywne – na dłuższą metę – skutki silnej zależności od wywozu dóbr podstawowych. Wzorcowym tego przykładem są analizowane w opracowaniu Afryka i Ameryka Południowa. Znacznie lepiej wyglądała sytuacja rejonów mniej zależnych od surowców i żywności (cała Ameryka Łacińska wraz z Ameryką Środkową). Najlepsze wyniki eksportowe zanotowała natomiast Azja, w której wywozie dominują dobra przetworzone. Aktualne pozostają zatem – już dawno przedstawiane w literaturze i na forum organizacji międzynarodowych – głosy wskazujące na konieczność prowadzenia polityki uprzemysłowienia i dywersyfikacji gospodarki. W pierwszej dekadzie XXI wieku obserwowano bowiem na znaczną skalę procesy deindustrializacji i prymaryzacji gospodarki, szczególnie w Afryce i Ameryce Południowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adler, S., Magud, N.F. (2013). Four Decades of Terms of Trade Booms. IMF Working Papers, WP 13/103.
2.Bleaney, M., Greenaway, D. (1993). Long-Run Trends in the Relative Price of Primary Commodities and in the Terms of Trade of Developing Countries. Oxford Economic Papers, 45, 349–363.
3.Budnikowski, A. (2001). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
4.Dudziński, J. (1998). Ceny rynku międzynarodowego. Tendencje i mechanizm. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Dudziński, J., Narękiewicz, J. (2015). Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym a sytuacja ekonomiczna krajów rozwijających się w XXI wieku (na przykładzie Afryki). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ, 40 (1).
6.FAO (2011). Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses. Policy Report.
7.IMF (2013). Commodity Markets Review. October.
8.IMF (2016). World Economic Outlook. April.
9.IMF (2017). Pobrano z: http://www.imf/external//np/res/commod/table1.pdf (1.05.2017 ).
10.Nissanke, M. (2011). Commodity Markets and Excess volatility: Sources and Strategies to Reduce Adverse Development Impacts. London: CFC, University of London.
11.Ocampo, J.A., Parra, M. (2003). The Terms of Trade for Commodities in the Twentieth Century. CEPAL Review, 79, 7–35.
12.Otero, J., Iregui, A.M. (2011). The Long-Run Behavior of the Terms of Trade between Primary Commodities and Manufactures. UNU-WIDER Working Paper No. 2011/71.
13.Page, S., Hewitt, A. (2011). World Commodity Prices: Still a Problem for Developing Countries? London: Overseas Development Institute.
14.Spatafora, N., Tytell, I. (2009). Commodity Terms of Trade: The History of Booms and Busts. IMF Working Paper, September.
15.UNCTAD (2012). Commodities and Development Report. New York–Geneva.
16.UNCTAD (2016). Handbook of Statistics. New York.
17.UNCTAD (2017). Statistical Database. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org (15.05.2017).
18.UNCTAD (2005). Trade and Development Report 2005. New York–Geneva.
19.UNDP (2011). Commodity Dependence and International Commodity Prices, w: Towards
20.Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty. New York.
21.UNDP (2015). Primary Commodity Booms and Busts. Emerging Lessons from sub-Saharan Africa. UNDP Regional Bureau for Africa. October.
22.UNSTATS (2017). Pobrano z: http://unstats.un.org/unsd/trade/imts/tables/Table40-2015-Sep.xls (1.05.2017 ).