Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Bariery i efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminie Pełczyce

Autorzy: Marlena Płonka
Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością

Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: działalność innowacyjna bariery efekty
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (293-303)
Klasyfikacja JEL: O31 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja efektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy Pełczyce, a także wskazanie kluczowych czynników ograniczających wprowadzanie innowacji w tych podmiotach. Identyfikacja efektów i barier działalności innowacyjnej pozwala w sposób przemyślany, logiczny i systemowy zrozumieć mechanizmy nią rządzące i sformułować ogólne ramy dla podejmowanej w gminie Pełczyce aktywności innowacyjnej. Wyniki badań zaprezentowano w postaci rankingu wskazań badanych przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gordon, J. (1978). Jak utorować drogę innowacjom. Życie Gospodarcze, 31.
2.GUS (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012. Warszawa: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
3.Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
4.Piątkowski, Z., Sankowski, M. (2011). Procesy innowacyjne i polityka naukowo-techniczna państwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSEiZ.
5.Płonka, M. (2013). Źródła i ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych – analiza porównawcza dla Ziemi Lubuskiej, Regionu Zachodniopomorskiego i Dolnego Śląska. W: A. Świadek (red.), Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki. Cz. I. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe IVG.
6.Świadek, A. (2007). Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Świadek, A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Warszawa: Difin.