Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Rola organizacji odzysku w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym

Autorzy: Joanna Godlewska
Politechnika Białostocka
Słowa kluczowe: organizacje odzysku gospodarka cyrkulacyjna odzysk recykling edukacja ekologiczna
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (137-147)
Klasyfikacja JEL: Q53 Q56
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie roli organizacji odzysku w budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym (gospodarki cyrkulacyjnej). W artykule omówiono pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym, jej zasady i główne działania. Wskazano dokumenty unijne oraz krajowe zawierające podstawy budowy gospodarki cyrkulacyjnej. Omówiono podstawy prawne oraz zakres działalności organizacji odzysku w Polsce. W ostatniej części artykułu dokonano oceny efektów tych działań w dwóch głównych obszarach aktywności badanych organizacji: odzysku i recyklingu odpadów oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bachorz, M. (2017). Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym. Europejskie Biuro Ochrony Środowiska.
2.Burchard-Dziubińska, M. (2017). Cradle to Cradle Approach in Development of Resource-efficient Economy. Ekonomia i Środowisko, 1 (60), 8–17.
3.COBRO Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań (2017). Pobrano z: http://www.cobro.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=99:kryteria-oceny-organizacji-odzysku&catid=34&Itemid=74&lang=en.
4.Ellen MacArthur Foundation (2015). Growth within a Circular Economy Vision for a Competitive Europe. Pobrano z: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf.
5.Ellen MacArthur Foundation (2013). Towards a Circular Economy: Business Rationale for an Accelerated Transition. Pobrano z: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf.
6.Komisja Europejska (2014). Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu.
7.Komisja Europejska (2015). Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu.
8.Ministerstwo Rozwoju (2016). Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, projekt. Pobrano z: https://www.mr.gov.pl/media/31893/MapaGOZ.pdf.
9.GUS (2007). Ochrona środowiska 2007. Warszawa.
10.GUS (2010). Ochrona środowiska 2010. Warszawa.
11.GUS (2016). Ochrona środowiska 2016. Warszawa.
12.Preston, F. (2012). A Global Redesign? Shaping the Circular Economy. Pobrano z: http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Energy,EnvironmentandDevelopmnt/bp0312_preston.pdf.
13.Rosik-Dulewska, C. (2015). Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dz.U. 2015, poz. 1688.
15.Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dz.U. 2013, poz. 888.
16.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz.U. 2013, poz. 21.
17.Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej. Tekst ujednolicony opracowany na podstawie Dz.U. 2014, poz. 1413 i Dz.U. 2015, poz. 933.