Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1971
Wpływ bilansu handlowego na rozmiary dzielonego dochodu narodowego w niektórych państwach afrykańskich

Autorzy: Hanna Jabłońska
Rok wydania:1971
Liczba stron:18 (159-176)