Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 19.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Indykatory jakości rządzenia w ujęciu regionalnym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
2. Zmiany strukturalne w produkcji ogrodniczej w trzech makroregionach Polski
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
3. JAKOŚĆ RZĄDU I JEJ ZRÓŻNICOWANIE NA PRZYKŁADZIE POLSKICH WOJEWÓDZTW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
4. Doświadczanie agresji słownej w cyberprzrestrzeni wśród cyfrowych tubylców
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
5. Polsko-niemiecka konferencja naukowa. /XX lat NRD - XXV lat Polski Ludowej/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
6. Współpraca gospodarcza województwa szczecińskiego z Rostockiem
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1964 1964 Przejdź
7. Współpraca województwa szczecińskiego i koszalińskiego z sąsiednimi okręgami Niemieckiej Republiki Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1965 1965 Przejdź
8. Wystąpienia w dyskusji /niemieckich naukowców na konferencji z okazji dwudziestolecia NRD i dwudziestopięciolecia PRL/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
9. Polityka Ziomkostw w Niemieckiej Republice Federalnej przeszkodą w walce o bezpieczeństwo zbiorowe w Europie /na przykładzie działalności Ziomkostwa Pomorskiego/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
10. Pomorze Zachodnie w publikacjach organu Ziomkostwa Pomorskiego ”Die Pommersche Zeitung"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1966 1966 Przejdź
11. Zarząd Federalny Ziomkostwa Pomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1968 1968 Przejdź
12. Długoterminowe środki zagraniczne jako pomoc w rozwoju ekonomicznym państw afrykańskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Przejdź
13. Rozmiary i tempo wzrostu wielkości agregatowych jako podstawy akumulacji w niektórych państwach afrykańskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1972 1972 Przejdź
14. Rola podziału dochodów państwa w polityce interwencjonizmu /na przykładzie wybranych krajów afrykańskich/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Przejdź
15. Wpływ bilansu handlowego na rozmiary dzielonego dochodu narodowego w niektórych państwach afrykańskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Przejdź
16. Współpraca Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie z placówkami naukowymi w Niemieckiej Republice Demokratycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1972 1972 Przejdź
17. Z prac Instytutu Zachodnio-Pomorskiego /w Szczecinie/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1964 1964 Przejdź
18. Z prac Instytutu Zachodnio-Pomorskiego /w Szczecinie/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1965 1965 Przejdź
19. Kilka uwag o zmianach znaczeniowych słowa dieta w języku polskim
(Studia Językoznawcze)
t. 22, 2023 2023 Przejdź
Strona