Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1969
Rola podziału dochodów państwa w polityce interwencjonizmu /na przykładzie wybranych krajów afrykańskich/

Autorzy: Hanna Jabłońska

Tadeusz Obrębski
Rok wydania:1969
Liczba stron:15 (155-169)