Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 13.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Ekonomiczne i społeczne konsekwencja wyżu demograficznego w Polsce w latach 1966-1970 /ze szczególnym uwzględnieniem ziem zachodnich. i północnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1967 1967 Przejdź
2. Kadry kwalifikowane w gospodarce uspołecznionej Makroregionu Nadmorskiego. Studium zmian w latach 1958-1985
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Przejdź
3. Poziom wykształcenia pracowników gospodarki uspołecznionej Pomorza Szczecińskiego w latach 1958-1968
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
4. Kształtowanie się ogólnej struktury zatrudnienia w woj. szczecińskim w latach 1948-1963
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1966 1966 Przejdź
5. Rynek pracy w województwie szczecińskim w latach 1952-1963
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
6. Wykształcenie a zróżnicowanie płac pracowników gospodarki uspołecznionej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
7. Zatrudnienie w przemyśle uspołecznionym Pomorza Szczecińskiego. Zmiany w latach 1946-1966
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Przejdź
8. Z zagadnień fluktuacji zatrudnienia w szczecińskim przemyśle okrętowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1964 1964 Przejdź
9. Zastosowanie metody taksonomicznej do badania poziomu rozwoju mikroregionów Pomorza Szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1974 1974 Przejdź
10. Rola podziału dochodów państwa w polityce interwencjonizmu /na przykładzie wybranych krajów afrykańskich/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Przejdź
11. Rozwój społeczno-gospodarczy makroregionu nadmorskiego w latach 1959-1968
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Przejdź
12. Potencjał i poziom rozwoju Pomorza Szczecińskiego w porównaniu z pozostałymi regionami kraju
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
13. Wpływ techniki produkcji na zmiany w mikrostrukturze zatrudnienia /na przykładzie przemysłu stoczniowego PRL/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1972 1972 Przejdź
Strona