Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.2-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2015
Indykatory jakości rządzenia w ujęciu regionalnym

Autorzy: Elżbieta Jabłońska
Szczecin
Słowa kluczowe: rządzenie lokalne jakość rządzenia indykatory good governance
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (113-124)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article takes the issue of determining the essence of good governance in a regionalcontext. It presents indicators of good governance in the field of governance at thelocal level. The study was based on the relatively new index of The European Qualityof Government Index. In this study the quality of governance at the regional level – in thevoivodeships in Poland, in 2013 was assessed.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biała księga European Governance, 2001, Commission of the European Communities.
2.Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Warszawa 2007.
3.Charron M., The European Quality of Government Index: Summary of 2013 Data, Sensitivity Analysis and Final results, QoG Institute University of Gothenburg, Sweden 2013.
4.Drajerska N., Good governance w polskiej polityce regionalnej, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2010, nr 83.
5.John P., Local Governance in Western Europe, SAGE Publication, London 2001.
6.Kaufmann D., Kraay A., Zoido Labaton P., Governance Matters, Policy Research Working Paper, No. 2196/1999.
7.Kryk B., Instytucjonalno-administracyjne uwarunkowania jakości życia w województwie zachodniopomorskim, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015 (w druku).
8.Miłaszewicz D., Jakość instytucji a wzrost gospodarczy, w: Problemy teorii i polityki makroekonomicznej, red. C. Sułowski, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 19, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
9.Miller T., Holmes K.R., Feulner E.J., Kim A.B., Riley B., Roberts J.M., 2013 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc.,
10.Washington D.C. 2013.
11.Misztal P., Zdolność konkurencyjna polskiej gospodarki w okresie 1998–2007 w świetle rankingów konkurencyjności międzynarodowej, w: Aktualne wyzwania ekonomii, red. Z. Kwaśnik, W. Żukow, Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2009.
12.Rudolf W., Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica
13.245 (2010).
14.Schöler G., Walther C., A Practical Guidebook on Strategic Management for Municipal Administration, The World Bank, Bertelsmann Foundation, b.m., 2003.
15.Soos G., Indicators of Local Democratic Governance Project. Concept and Hypothesis, Tocqueville Research Center, Local Government and Public Service Reform Initiative Open Society Institute, Budapest 2001.