Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Zmiany strukturalne w produkcji ogrodniczej w trzech makroregionach Polski

Autorzy: Lidia Gunerka
mgr inż., Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Lilianna Jabłońska
prof. dr hab., Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wioleta Sobczak
mgr inż., Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (183-194)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu