European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2016.20-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 20, 4/2016
Risk management according to the studies among exporting microenterprises from Western Pomerania

Autorzy: Hanna Soroka-Potrzebna
University of Szczecin
Słowa kluczowe: management risk microenterprise export
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (41-47)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The activities of microenterprises differs significantly from the operations of small, medium and large companies, because of the size of the business. Most microentrepreneurs are single entities in which the owner is responsible for all decisions, so he has to be an expert in every field of knowledge associated with the enterprise. Risk is an inseparable part of the operation of any enterprise, also microenterprises, which is why it is very important for microenterprises to be aware of the risk to which it is exposed. This knowledge will enable them to make right decisions to protect themselves against the risk in an appropriate manner, thus avoiding losses. In the literature, there are many common ways of securing the risk in export available for the microenterprises. Their diversity allow to adjust the appropriate method to the type of the business. This article helps answer the question of whether microenterprises are making an analysis of risk in their business, and what type of risks they believe are the most troublesome. It also cross-present various methods available on the market, as well as identify the most common methods used by microenterprises.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atkins, I., Bates, I. (2008). Insurance. London: Global Professional Publication.
2.Bednarczyk, T. H. (2000). Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia, Warszawa: PWN.
3.Bielawska, A. (2006). Finanse zagraniczne MŚP Wybrane problemy, Warszawa: PWN.
4.Dudziński J., Knap R. (1999). Handel zagraniczny, Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
5.Jajuga, K. (red.) (2009). Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: PWN.
6.Kaczmarek, T. T., Zarzycki M. (2005). Poradnik eksportera, Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
7.Kudła, J. (2010) Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
8.Michalski, T. (2000). Rozdział 1. Ryzyko w działalności człowieka W: Monkiewicz, J. (red.) (2000). Podstawy ubezpieczeń tom I – mechanizmy i funkcje, Warszawa: Poltext, Warszawa 2000.
9.Michalik, L., Seliga, D. (2001) Rozdział 8. Ubezpieczenia finansowe W: Monkiewicz, J. (red.) (2001). Podstawy ubezpieczeń: tom II – produkty, Warszawa: Poltext.
10.Misztal, P. (2004). Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Warszawa: Difin.
11.Owsiak, S. (2002). Podstawy nauki finansów, Warszawa: PWE.
12.Rejda, G. E. (2011). Principles of Risk Management and Insurance. Eleventh Edition, New Jersey: Pearson.
13.Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, Warszawa, PWE.
14.Thoyts, R. (2010). Insurance theory and practice, New York: Routledge.
15.Williams Jr., C. A., Smith, M. L., Young, P.C. (2002). Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Warszawa: PWN.
16.www.stat.gov.pl (data dostępu 24.03.2015)
17.Attachment I to Commission regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty