Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 7.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
2. Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców – szansa czy zagrożenie?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
3. Risk management according to the studies among exporting microenterprises from Western Pomerania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
4. Zabezpieczenie ryzyka działalności eksportowej MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
5. Comparison of risk identification and assessment methods in projects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
6. Risk identification as a basic stage of the project risk management
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
7. The concepts of business management in the opinion of entrepreneurs
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
Strona