Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Zabezpieczenie ryzyka działalności eksportowej MSP

Autorzy: Hanna Soroka-Potrzebna
Słowa kluczowe: ryzyko sektor MSP przedsiębiorstwo eksport
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (21-29)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Próba przekrojowego zaprezentowania różnych metod zabezpieczenia ryzyka działalności eksportowej, dostępnych na rynku, a także wskazania metod najczęściej stosowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Metodologia badania – Studia literaturowe oraz badania własne wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego, przy wykorzystaniu metody CAWI. Wynik – Badania potwierdzają, że przedsiębiorcy z sektora MSP wykorzystują bardzo różne metody zabezpieczania działalności gospodarczej, które w najlepszy sposób pozwalają im na ochronę interesu ekonomicznego. Różnorodność metod oferowanych na rynku pozwala więc w sposób całkowity odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców, potrzebna jest jednak edukacja co do korzystania z owej oferty. Oryginalność/Wartość – Badania własne, pozwalające na aktualną ocenę wykorzystania metod zabezpieczenia działalności przedsiębiorstw sektora MSP przed ryzykiem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atkins, I., Bates, I. (2008). Insurance. London: Global Professional Publication.
2.Bednarczyk, T.H. (2000). Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Bera, A. (2008). Ryzyko a ubezpieczenia w mikro- i małych przedsiębiorstwach. W: B. Kołosowska (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń (667–676). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
4.Bielawska, A. (2006). Finanse zagraniczne MŚP Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Dudziński, J., Knap, R. (1999). Handel zagraniczny. Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
6.Jajuga, K. (red.). (2009). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Kaczmarek, T.T., Zarzycki, M. (2005). Poradnik eksportera. Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
8.Kudła, J. (2010). Instrumenty finansowe i ich zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
9.Kwiecień, I. (2002). Istota i rola ubezpieczeń. W: W. Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko (34–51). Warszawa: PWE.
10.Michalski, T. (2000). Ryzyko w działalności człowieka. W: J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. I – Mechanizmy i funkcje (15–52. Warszawa: Poltext.
11.Michalik, L., Seliga, D. (2001). Ubezpieczenia finansowe. W: J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. II – Produkty (279–312). Warszawa: Poltext.
12.Misztal, P. (2004). Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego. Warszawa: Difin.
13.Owsiak, S. (2002). Podstawy nauki finansów. Warszawa: PWE.
14.Rejda, G.E. (2011). Principles of Risk Management and Insurance. Eleventh Edition. New Jersey: Pearson.
15.Thoyts, R. (2010). Insurance theory and practice. New York: Routledge.
16.Trąmpczyńska, I. (2004). Cechy dobrego kontraktu eksportowego. Warszawa: PARP.
17.Wieczorek-Kosmala, M. (2009). Małe przedsiębiorstwo wobec ryzyka gospodarczego. W: H. Zadora (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania (149–186). Warszawa: C.H. Beck.
18.Williams Jr., C.A., Smith, M.L., Young, P.C. (2002). Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.