Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców – szansa czy zagrożenie?

Autorzy: Hanna Soroka-Potrzebna
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ryzyko szansa zagrożenie mikroprzedsiębiorstwo
Rok wydania:2015
Liczba stron:7 (262-268)

Abstrakt

Ryzyko nie oznacza jedynie zagrożenia stratą, ale jest również szansą na osiągnięcie wyższego niż zakładany zysk. Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę zarówno z tej negatywnej, jak i pozytywnej strony ryzyka, gdyż utożsamianie go jedynie z jedną z nich naraża prowadzoną działalność gospodarczą na utratę niepowtarzalnych okazji, lub narażenie jej na zbyt wysokie ryzyko. Właściwe pojmowanie ryzyka jest podstawą do dalszej jego analizy i zarządzania nim. Artykuł odnosi się do największej grupy przedsiębiorców – mikroprzedsiębiorcy, grupa szczególnie wrażliwa na ryzyko z uwagi na wielkość prowadzonej działalności oraz to, że nawet jedna źle podjęta decyzja może spowodować konieczność zakończenia prowadzonej działalności. Do skutecznego zarządzania ryzykiem, przez tę grupę podmiotów, istotne jest dlatego właściwe rozumienie pojęcia ryzyko.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atkins I., Bates I., Insurance, Global Professional Publication, London 2008.
2.Bednarczyk T.H., Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
3.Dudziński J., Knap R., Handel zagraniczny, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
4.w Szczecinie, Szczecin 1999.
5.Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007.
6.www.stat.gov.pl.
7.Kaczmarek T.T., Zarzycki M., Poradnik eksportera, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2005.
8.Rejda G.E., Principles of Risk Management and Insurance. Eleventh Edition, Pearson, New Jersey 2011.
9.Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.