European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-48
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Comparison of risk identification and assessment methods in projects

Autorzy: Hanna Soroka-Potrzebna
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: risk project management risk management methods
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (395-401)
Klasyfikacja JEL: D81 G32 O22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Project realization is always connected with a relatively high risk. Project managers try to identify and assess possibly all types of risks to which a particular project is exposed. For this purpose, different methods of identification and risk assessment in projects are used. The selection of the appropriate method or methods guarantees the introduction of an appropriate strategy that will allow reducing the negative effects of risk or even preventing certain events that would have a negative impact on the project. This article show the analysis of the literature on the subject to compare different methods of the risk identification and assessment in projects. It also try to answer the question is there one universal method and if not, what should it include.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altman, E.I., Saunders, A. (1998). Credit risk measurement: Development over the last 20 years. Journal of Banking and Finance, 21, 1721–1742.
2.European Commission (2004). Project Cycle Management Guidelines. Brussels.
3.Jędrych, E., Pietras, P., Szczepańczyk, M. (2012). Zarządzanie projektami. Łódź: Uniwersytet Technologiczny w Łodzi.
4.Kaczmarek, T.T., Zarzycki, M. (2005). Poradnik eksportera. Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
5.Kerzner, H. (2005). Advanced Project Management Edycja Polska. Gliwice: Helion.
6.Kuziak, K. (2003). Koncepcja wartości zagrożonej VaR. Warszawa: Statsoft Polska.
7.Monkiewicz, M., Gąsiorkiewicz, L. (2010). Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji. Warszawa: C.H. Beck.
8.PMI (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Pennsylvania: PMBOK®.
9.Pritchard, C.L. (2002). Zarządzanie ryzykiem w projektach – Teoria i praktyka. Warszawa: Wig Press.
10.Skorupka, D., Kuchta, D., Górski, M. (2012). Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki.
11.Trocki, M., Hrucza, B., Ogonek, K. (2003). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
12.Wittek, J. (2006). Zastosowanie metody Monte Carlo w zarządzaniu ryzykiem. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 34, 421–435.
13.www.4pmp.pl/zarzadzanie-ryzykiem/metoda-crawforda.
14.Wysocki, R.K. (2013). Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Gliwice: Helion.