Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Tematyczne parki rozrywki w Europie i Polsce w percepcji turystów

Autorzy: Zuzanna Tchorek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Olena Kulykovets
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Hanna Górska-Warsewicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: turystyka kulturowa tematyczny park rozrywki konsument destynacja
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (285-295)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę parku rozrywki ze szczególnym uwzględnieniem tematycznych parków rozrywki jako elementu tworzącego i uzupełniającego turystykę kulturową. Obszar zainteresowań objął Polskę i Europę. W części teoretycznej opisano wybrane aspekty badanego zagadnienia dotyczące koncepcji, definicji, modelu i charakteru funkcjonowania. W części praktycznej przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących m. in. zachowań turystów, percepcji odwiedzanych atrakcji turystycznych oraz profilu odwiedzających.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anton-Clave S., The Global Theme Park Industry, Wyd. CABI, Buffalo 2007.
2.Bigné J. The theme park experience: an analysis of pleasure, arousal and satisfaction, w: Tourism Management, nr. 26 (6) 2005.
3.Braun R.: Theme Park Development case study - Fiesta Texas, Economic Research Associates 1998, http://www.hotel-online.com, 10.10.2015.
4.Carr N. Children’s and families’ Holiday experience, Wyd.Routledge, NowyJork 2011.
5.Clave A. , The Global Theme Park Industry, Wyd. Biddles Kings Lynn, UK 2007.
6.De Groote P., Globalisation of Commercial Theme Parks: case The Walt Disney Company, "ActaGeographicaLovaniensia: Liber Amicorum Etienne Van Hecke" 2009, nr. 38.
7.Ho P., Ap J. Manual on Elective II – Theme Parks and Attractions, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, 2009, s. 26, www.edb.gov.hk/.../themeparksenglish.pdf, 27.07.2015.
8.Jafari J. Encyclopedia of tourism, Wyd. Routledge, Londyn 2000.
9.Jones C.B, Robinett J., The Future of Theme Parks in international tourism, "Economic Research Associates" 1998.
10.Kotal J., Rościszewska E (red.), W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej. Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej, Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, www.ekonomiaspoleczna.pl, 19.06.2013.
11.Kruczek Z., Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, w: Kultura i turystyka,razem ale jak, A. Stasiak (red.), Wyd. WSTH, Łódź 2009.
12.Kruczek Z., Parki tematyczne jako flagowe atrakcje turystyczne. Rozwój i globalizacja, "Turystyka Kulturowa" 2012, nr 3.
13.Legoland. Press kit 2014, www.legoland.dk 30.03.2015.
14.Mitrasinovic M., Total landscape, theme parks, public space, Wyd. Ashgate Publishing Company, Hampshire 2006.
15.Palusiński R., Turystyka rozrywkowa w Krakowie – klasyfikacja form oraz inwentaryzacja oferty miasta, s. 2, bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/16966, 20.09.2015.
16.Parc Asterix Paris. Our offers, www.parcasterix.fr, 19.10.2015.