Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wyjazdy turystyczne w latach 2009-2014 na przykładzie łódzkiego biura podróży – agenta turystycznego

12 (9-20) Jolanta Latosińska Więcej
2.

Kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej z wybranych województw

14 (21-34) Zbigniew Podgórski, Adrian P. Lubowiecki-Vikuk Więcej
3.

Wyjazdy wypoczynkowe dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego

13 (35-47) Magdalena Kugiejko Więcej
4.

Turystyka i edukacja leśna a potrzeby współczesnych konsumentów

11 (49-59) Katarzyna Kwiecińska, Małgorzata Kosicka-Gębska, Jerzy Gębski Więcej
5.

Rejsy i szkolenia żeglarskie dla osób niepełnosprawnych jako modyfikacja produktu turystycznego służąca intensyfikacji ruchu turystycznego w tym segmencie konsumentów

11 (61-71) Aleksandra Łapko, Magdalena Kamińska Więcej
6.

Badania cech ruchu turystycznego w wybranych obiektach sanatoryjnych uzdrowiska Polańczyk

9 (73-81) Bogusław Sawicki, Anna K. Mazurek-Kusiak Więcej
7.

Aktywność turystyczna seniorów w Polsce

12 (83-94) Anna Ociepka, Sławomir Pytel Więcej
8.

Aktywność turystyczna mieszkańców wsi – studium przypadku

11 (95-105) Jarosław Uglis, Adam Roszak Więcej
9.

Aktywność turystyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na przykładzie wybranych placówek w Wielkopolsce

12 (107-118) Joanna Śniadek, Jowita Górka Więcej
10.

Charakterystyka aktywności turystycznej seniorów w Polsce

11 (119-129) Jan Zawadka Więcej
11.

Strategiczna karta wyników w zarządzaniu obiektami hotelarskimi

11 (131-141) Mateusz Naramski, Krzysztof Herman, Adam Szromek Więcej
12.

Znaczenie personelu hotelu w budowaniu relacji z klientem (case study)

11 (143-153) Maria Jeznach, Agnieszka Tul - Krzyszczuk, Natalia Niewęgłowska Więcej
13.

Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim

11 (155-165) Adam Pawlicz Więcej
14.

Przestrzenne zróżnicowanie bazy noclegowej w województwie wielkopolskim

10 (167-176) Anna Przybylska Więcej
15.

Sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009-2012 – implikacje dla praktyki gospodarczej

11 (177-187) Daniel Puciato, Tadeusz Grabiński Więcej
16.

Dostosowanie obiektów noclegowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studium przypadku na przykładzie wybranych hoteli miasta Bielsko Biała

12 (189-200) Jacek M. Ruszkowski, Irena Szewczyk Więcej
17.

Zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej jako determinanta ruchu turystycznego w Polsce

10 (201-210) Ewa Świstak, Monika Świątkowska Więcej
18.

Istota animacji urlopowej i jej rola w kształtowaniu jakości obsługi ruchu turystycznego

13 (211-223) Sylwia Toczek-Werner Więcej
19.

Analiza oferty biur podróży skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim

12 (225-236) Karolina Michalska Więcej
20.

Nowe technologie na rynku przewozów lotniczych

13 (237-249) Ewa Grabińska, Sebastian Grabowski Więcej
21.

Przychody pozabiletowe w transporcie lotniczym

10 (251-260) Joanna Hawlena Więcej
22.

Wykorzystanie algorytmu Conway’a w procesie optymalizacji obsługi ruchu turystycznego w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych

12 (261-272) Adam Szromek Więcej
23.

Charakterystyka wybranych cech infrastruktury turystycznej na przykładzie „ Parków wodnych”

11 (273-283) Dariusz Ilnicki, Izabela Gruszka, Anna Krajewska–Smardz Więcej
24.

Tematyczne parki rozrywki w Europie i Polsce w percepcji turystów

11 (285-295) Zuzanna Tchorek, Olena Kulykovets, Hanna Górska-Warsewicz Więcej
25.

Największe atrakcje turystyczne w województwie świętokrzyskim w opinii turystów

11 (297-307) Artur Zieliński, Katarzyna Janeczko Więcej
26.

Organizacja żywienia przez uczestników niezorganizowanych wyjazdów turystycznych

11 (309-319) Iwona Kowalczuk Więcej
27.

Wycena zadośćuczynienia i odszkodowania za zmarnowany urlop w opinii turystów polskich i niemieckich w świetle wyników badań własnych

9 (321-329) Agnieszka Maciąg Więcej
28.

Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych – identyfikacja znaczenia i możliwości pomiaru

13 (331-343) Marcin Olszewski, Marlena Bednarska Więcej
29.

Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego

17 (343-359) Aleksandra Grobelna Więcej
30.

Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej

16 (361-376) Julita Markiewicz-Patkowska, Piotr Oleśniewicz, Sylwia Lasota, Mariusz Sołtysik Więcej
31.

Kształcenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego

9 (377-385) Anna Tokarz-Kocik Więcej
32.

Uwarunkowania postaw wobec pracy w gospodarce turystycznej w kontekście kreowania kapitału klienta

12 (387-398) Marlena Bednarska, Marcin Olszewski Więcej