Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Dostosowanie obiektów noclegowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studium przypadku na przykładzie wybranych hoteli miasta Bielsko Biała

Autorzy: Jacek M. Ruszkowski
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Irena Szewczyk
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku - Białej
Słowa kluczowe: niepełnosprawność osoba niepełnosprawna obiekt noclegowy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (189-200)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ze względu na zmiany demograficzno-społeczne, związane ze starzeniem się społeczeństw, coraz bardziej aktualny staje się temat dostosowania budynków użyteczności publicznej, w tym także hoteli, do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W opracowaniuopisano istotę niepełnosprawności oraz wymagania związane z dostosowaniem obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część empiryczna jest próbą oceny dostępności wybranych hoteli w obsłudze osób niepełnosprawnych. Badanie przeprowadzonow wybranych hotelach metodą badań sondażowych przy użyciu kwestionariusza pytań (ankiety) oraz wywiadu osobistego. Hotele te brały udział w spotkaniu roboczym dotyczącym tworzenia turystycznego klastra „Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”. Obszarem realizowanych badań było miasto Bielsko-Biała.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowicka A. i inni (2008) Sprawnie dla niepełnosprawnych : profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego : praca zbiorowa. - Szczecin : Forum Turystyki Regionów
2.Danasiewicz R. (2006), Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich, Instytut Technologii Eksploatacji –Państwowy Instytut Badawczy, Radom., s.25.
3.Gasik D. (2003), Hotel bez barier, Hotelarz nr 7-8
4.Grabowski, J., Milewska, M., Stasiak, A. (2007), Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, Wyd. GWSH, Łódź., s.33.
5.Janiszewska-Dandyk E. (2007), Niepełnosprawność - klasyfikacja i rodzaje, http://155.133.15.252/~wtz/porady.php?id=Niepelnosprawnosc_EJD
6.Jankowska D. (2008), Wypoczynek bez barier : hotel dostępny dla wszystkich, Hotel Profit nr 12
7.Jedlińska M. (2012), Wybrane aspekty turystyki osób niepełnosprawnych w powiecie jeleniogórskim, [W] A. Rapacz, Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, Wyd. UE Wrocław, s.76.
8.Komisja Europejska Wymiar Sprawiedliwości, http://europa.eu/europedirect/
9.Matłosz P. (2010) Turystyka osób niepełnosprawnych ograniczenia i możliwości rozwoju. http://piotrmatlosz.wordpress.com/2010/08/09/turystyka-osob-niepelnosprawnych-ograniczenia-i-mozliwosci-rozwoju/
10.Michalska K, (2003), Niepełnosprawni w Polsce. Niebieska linia nr 4,, s. 14.
11.Najmiec A. (2007), Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej, CiOP- Instytut Badawczy, Warszawa, s.5.
12.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie - Dz. U. Nr 188, poz. 1945, załącznik nr 8
13.Winiecki T., 2007, Niepełnosprawna Europa, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/21444
14.Śledzińska, J. 2008, Turystyka dla wszystkich, [In] Stasiak, A. (red), Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych. PTTK, WSTH - Łódź, Warszawa, s.40.
15.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , Dz. U 2011 nr 127 poz. 721 Art.3, Art. 4. ust. 3, ust. 2, ust. 1
16.World Bank, http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/wb.php