Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 31.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Everyday Life of Intellectually Disabled Women. A Special Educator’s Perspective
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2015 2015 Przejdź
2. Ekoturystyka jako obszar działalności podmiotów ekonomii społecznej
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
3. Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
4. Innowacyjny model współpracy uczelnia wyższa–biznes szansą na wzmocnienie kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
5. OBCIĄŻENIA FINANSOWE DOCHODÓW GOSPODARSTW SŁABYCH EKONOMICZNIE W LATACH 2010–2012 W REGIONACH ROLNICZYCH FADN
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
6. ZAANGAŻOWANIE KONSUMENTÓW W ROZWÓJ MAREK POPRZEZ DZIAŁANIA CROWDSOURCINGOWE NA RYNKU ŻYWNOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
7. Innowacja w zarządzaniu publicznymi uczelniami wyższymi – Kompleksowy System Informacyjny Uniwersytetu Łódzkiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
8. Dostosowanie obiektów noclegowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studium przypadku na przykładzie wybranych hoteli miasta Bielsko Biała
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
9. Effect of Repeated Cold Water Swimming Exercise on Adaptive Changes in Body Weight in Older Rats
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
10. W trosce o wizerunek rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
11. Promocja szlaków kulinarnych w Polsce w świetle badań ankietowych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
12. Znajomość polskich produktów regionalnych i tradycyjnych wśród młodych konsumentów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
13. Niemcy wczoraj i dziś. Przyczynek do analizy przemian społeczno-kulturowych ludności niemieckiej Dolnego Śląska od 1945 roku do współczesności
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
14. DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW UNIJNYCH Z PERSPEKTYWY MSP WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
15. Jezioro Dąbskie - integralna część wielkiego Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Przejdź
16. Z przeszłości miasta Wałcza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9 1958 1958 Przejdź
17. Monopolizacja sfery rynku rolnego w NRF
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1964 1964 Przejdź
18. Nordycka Wspólnota Gospodarcza /Nordic Economic Community/. Geneza koncepcji - trudności i szanse realizacji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
19. Problemy współczesnej gospodarki światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Przejdź
20. Funkcje planów zagospodarowania województw w gospodarce przestrzennej pasa nadmorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
21. Czynniki kształtujące koszty transportu morskiego rudy żelaza importowanej do Polski
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1976 1976 Przejdź
22. Analiza i ocena prób poprawy stanu wyżywienia ludności świata
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1976 1976 Przejdź
23. Marża pośrednictwa w obrocie towarami rolnymi a dochody farmerów amerykańskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1966 1966 Przejdź
24. Polityka rolna państw skandynawskich a ich pozycja na światowym rynku zbóż
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1972 1972 Przejdź
25. Światowy rynek pszenicy - problem równowagi w okresie powojennym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
26. Z działalności naukowo-oświatowej Muzeum Pomorza Zachodniego w latach 1952-1961
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1962 1962 Przejdź
27. Urazowe obrażenia kości twarzy u ludzi pracujących w porcie i na morzu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
28. Regiony turystyczne Polski - stan obecny i potencjalne warunki rozwoju
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1964 1964 Przejdź
29. Ratunek
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1961 1961 Przejdź
30. The state of economic knowledge and its importance in the opinion of young Poles
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
31. Sources of knowledge in knowledge management in creative sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
Strona