Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa

Autorzy: Irena Dudzik-Lewicka
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Słowa kluczowe: strategia wartości etyczne biznes
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (44-52)

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące etycznego kształtowania długofalowej koncepcji działania w przedsiębiorstwie. Materiał zebrany w opracowaniu ukierunkowano m.in. na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zdaniem przedsiębiorców z Bielska-Białej etyczne kształtowanie koncepcji biznesowej jest możliwe oraz czy w biznesie jest w ogóle miejsce na etykę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barcik A., Etyka w zarządzaniu biznesem, Wyd. PŁ Filii w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1999.
2.Dudzik-Lewicka I., Plan strategiczny w małym przedsiębiorstwie, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 799, Ekonomiczne Problemy Usług nr 111, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
3.Janasz A.K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K., Zarządzanie strategiczne: koncepcje, metody, strategie, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
4.Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
5.Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, Wyd. PWE, Warszawa 2009.
6.Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, War-szawa–Kraków 2000.
7.Steinmann H., Etyka przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005,
8.nr 2.
9.Sułek M., J. Świniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wyd. Bellona, Warszawa 2001.
10.Wiktorowicz M., Dudzik-Lewicka I., Etyczne kształtowanie strategii w przedsiębiorstwie, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2010.
11.www.um.bielsko.pl
12.Zarządzanie strategiczne, red. R. Krupski, Wyd. AE, Wrocław 2001.