Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
ZAANGAŻOWANIE KONSUMENTÓW W ROZWÓJ MAREK POPRZEZ DZIAŁANIA CROWDSOURCINGOWE NA RYNKU ŻYWNOŚCI

Autorzy: Natalia Przeździecka-Czyżewska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Julita Szlachciuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Irena Ozimek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: crowdsourcing społeczności internetowe żywność konsument
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (219-228)
Klasyfikacja JEL: D12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Koncepcja „crowdsourcingu” opiera się głównie na współpracy społeczności internetowych, które mogą być źródłem innowacyjnych pomysłów. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie wykorzystania crowdsourcingu na przykładzie wybranych firm działających na rynku żywności oraz wskazanie korzyści i ograniczeń takiej współpracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andersz, M. (2010). Społeczności – chleb powszedni. Marketing w Praktyce, 5 (146), 62–63.
2.Andrew, K. (2007). Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
3.Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
4.Castells, M. (2010). Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.
5.Chesbrough, H. (2006). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business Review Press.
6.Effie Awards (2008). Pobrane z: https://issuu.com/sar.org.pl/docs/effie_awards_2008_final.
7.Fisk, P. (2009). Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
8.Galizzi, G., Venturini, L. (1996). Product Innovation in the Food Industry: Nature, Characteristics and Determinants (s. 133–156). W: G. Galazzi, L. Venturini (red.), Economics of Innovation: The Case of the Food Industry. Heidelberg: Physica-Verlag.
9.Giddens, A. (2009). Europa w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Giełzak, M. (2015). Pepsi Refresh: przeszłość i przyszłość pewnego złudzenia. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/pepsi-refresh-przeszlosc-i-przyszlosc-pewnegozludzenia/.
11.Howe, J. (2008). Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business. Crown Publishing Group. Pobrane z: http://www.wired.com/2006/06/crowds/.
12.Juchniewicz, M. (2015). Innowacje otwarte w polskim przemyśle spożywczym (s. 131–144). W: I. Szczepaniak, K. Firlej (red.), Przemysł spożywczy a makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna, Kraków–Warszawa: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
13.Kaznowski, D. (2008). Nowy marketing. Warszawa: VFP Communications.
14.Leigh, R. (2012). Great case study: McDonald’s crowdsourcing PR campaign delivers tasty financial results. Prexamples. Pobrane z: http://prexamples.com/2012/05/great-casestudy-mcdonalds-crowdsourcing-pr-campaign-delivers-tasty-financial-results/.
15.Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
16.MySturbucksIdea. Pobrane z: http://mystarbucksidea.force.com/apex/ideahome.
17.O’Reilly, T. (2007). What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Communications and Strategies, 65, 17–37.
18.Pepsico Poland (2015). Pobrane z: http://www.pepsicopoland.com/pl/Strona,14_marca_startuje_ kolejna_odslona_nowej_kampanii_reklamowej_Lays_promujacej_Nowe_Smaki_wymyslone_przez_konsumentow,61.html.
19.Roszkowska-Menkes, M. (2015). Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
20.Shirky, C. (2008). Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations. New York: The Penguin Press.
21.Shirky, C. (2010). Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age. New York: The Penguin Press.
22.Sońta, M. (2014). Marki spożywcze w nowych mediach. Przegląd form współpracy biznesowej producentów żywności z autorami blogów kulinarnych. Nowe Media, 4. Pobrane z: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/Nowe_Media/article/view/NM.2014.004/5695.
23.Spary, S. (2014). McDonald’s rolls out ‘crowdsourced’ burgers, Marketing Magazine. Pobrane z: http://www.marketingmagazine.co.uk/article/1317052/mcdonalds-rolls-crowdsourced-burgers.
24.Surowiecki, J. (2010). Mądrość tłumu. Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce. Gliwice: Onepress.
25.Tapscot, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
26.Tapscott, D., Williams, A.D. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
27.Wasylkiewicz-Jagoda, B. (2008). Crowdsourcingowy browar pomysłów Heinekena. Marketing przy kawie. Pobrane z: http://www.marketing-news.pl/article.php?art=2296.