Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-40
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
W trosce o wizerunek rachunkowości zarządczej

Autorzy: Irena Sobańska
Słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza podręczniki akademickie specjalista rachunkowości zarządczej lean management accounting rachunek kosztów przerobu
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (385-392)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – analiza treści pierwszych podręczników z zakresu rachunkowości zarządczej wydanych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego. Metoda badania – w badaniach uwzględniono 12 podręczników wydanych w latach 2000–2014. Wynik – ogólne spostrzeżenia autorki w odniesieniu do struktury prezentowanych problemów stosowanej terminologii oraz przykłady niejasności i niejednoznaczności tekstów. W konkluzji artykułu stwierdza się między innymi, że podręczniki powinny być traktowane, jako element budowania dobrej marki rachunkowości zarządczej w praktyce i zawierać wiedzę kompletną, ugruntowaną, zweryfikowaną i użyteczną dla jej głównych odbiorców, jak i menadżerów oraz specjalistów rachunkowości zarządczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Horngren, Ch.T., Datar, S.M., Foster, G. (2003). Cost Accounting a Managerial Emphasis. Prientice Hall.
2.Jarugowa, A., Malc, W., Sawicki, K. (1986). Rachunek kosztów. Warszawa: PWE.
3.Karmańska, A.,(2006). Kompetencje I etyka w rachunkowości zarządczej. W: A. Karmańska) (red.), Rachunko-wość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa (s. 107–115). Warszawa: Difin.
4.Statements on Management Accounting (2008). Defnition of Management Accounting, Institute on Management Accountants, Montvale.
5.Sobańska, I. (2003). Zadania specjalistów rachunkowości zarządczej i odpowiedzialność. W: I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów I rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przed-siębiorstwach (s. 52–56). Warszawa: CH Beck.
6.Sobańska, I. (2010). Podejście Lean. W: I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne (s. 107–131). Warszawa: CH Beck.
7.Sobańska, I., Zarzycka, E. (2016). Etyka w zawodzie rachunkowości zarządczej w podręcznikach i kształceniu. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 87 (143). Warszawa: SKwP.
8.Sojak, S. (2003). Rachunkowość zarządcza. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
9.Sojak, S. (2012). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom 1. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
10.Szychta, A. (2014). Wybrane organizacyjne i etyczne aspekty praktyki rachunkowości zarządczej. W: A. Szychta (red.), Rachunkowość zarządcza (rozdz. 18). Warszawa: Oficyna Wolters Kluver business.
11.Szychta, A. (2014). Systemy rachunku kosztów w strategicznym zarządzaniu kosztami i wynikami w cyklu życia produktu oraz w szczupłym zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: A. Szychta (red.), Rachunkowość zarządcza (rozdz. 14). Warszawa: Oficyna Wolters Kluver business