Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-30
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej

Autorzy: Julita Markiewicz-Patkowska
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Piotr Oleśniewicz
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Sylwia Lasota
Zachodnia Izba Gospodarcza

Mariusz Sołtysik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Słowa kluczowe: Dolny Śląsk współpraca biznes-edukacja branża turystyczna szkoły zawodowe fundusze Unii Europejskiej
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (361-376)
Klasyfikacja JEL: J65
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy przedstawiono diagnozę potrzeb edukacyjnych nauczycieli i oczekiwania pracodawców branży turystycznej wobec przyszłych pracowników. Pokazano, jak fundusze unijne zostały wykorzystane dla rozwoju branży turystycznej poprzez organizację innowacyjnych praktyk zawodowych dla nauczycieli szkół o profilu turystycznym oraz szkoleń branżowych i językowych dla osób zatrudnionych w sektorze usług turystycznych. Przedstawiono rezultaty projektów badawczych i szkoleniowych wspierających procesy edukacyjne w branży turystycznej przeprowadzonych przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą i Regionalną Szkołę Turystyczną w Polanicy-Zdroju w latach 2009–2013 w ramach trzech projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007–2013: „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii na Dolnym Śląsku”, „Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku” i „Akademia Branży Hotelarskiej, Restauracyjnej i Uzdrowiskowej – kompleksowe szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i znajomość języków obcych pracowników”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drożyńska, B., 2010, Budowanie nowej jakości kształcenia zawodowego potrzebą współczesnych czasów na przykładzie Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju, UW, Wrocław.
2.Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013, http://www.efs.gov.pl [dostęp: 27.03.2013].
3.Sebastian, Z. i in. (red.), 2010, Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii na Dolnym Śląsku, DIG, Wrocław.