Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej z wybranych województw

Autorzy: Zbigniew Podgórski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adrian P. Lubowiecki-Vikuk
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: młodzież gimnazjalna aktywność turystyczna przestrzeń aktywności turystycznej
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (21-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Młodzież gimnazjalna to nietypowy segment konsumentów usług turystycznych. Tego typu konsumenci są skłonni podejmować ryzyko, poszukują nowych kontaktów międzyludzkich, odkrywają nowe kultury, chcą poszerzać swoją wiedzę, a jednocześnie są nastawieni na „zaliczanie” typowych produktów turystycznych. Duży wpływ na ich zachowania mają rodzice/opiekunowie. W 2013 roku przeprowadzono badania aktywności turystycznej wśród 1067 uczniów szkół gimnazjalnych z 5 województw Polski: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Młodzież zapytano o kierunki wyjazdów turystycznych: wyjazdy krajowe oraz wyjazdy zagraniczne (europejskie i pozaeuropejskie). W wyniku badań własnych ustalono zakres przestrzenny miejsc wypoczynku określając go na podstawie analiz opisowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak B., Zdrowotne aspekty wyjazdów turystycznych dzieci w wieku szkolnym, „Studia Sieradzana” 2014, nr 6A, s. 10-29.
2.Blichfeldt B.S., Pedersen B.M., Johansen A., Hansen L., Tweens on holidays. In-Situ decision-making from children’s perspective, “Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism” 2011, nr 11(2), s. 135-149.
3.Delekta A., Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
4.Liszewski S., Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, „Folia Turistica” 2009, nr 21, s. 17-30.
5.Lubowiecki-Vikuk A.P., Miedzińska I., Przestrzeń aktywności turystycznej osób samotnych i jej zróżnicowanie, w: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada, red., Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, UW, WGiSR, Warszawa 2011, s. 367-376.
6.Lubowiecki-Vikuk A.P., Paczyńska-Jędrycka M., Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
7.Lubowiecki-Vikuk A.P., Podgórski Z., Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej, w: R. Pawlusiński red., Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, IGiGP, UJ, Kraków 2013, s. 149-158.
8.Łaciak J., Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2011.
9.Łaciak J., Turystyka dzieci i młodzieży na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Akademia Finansów i Biznesu, Warszawa 2015.
10.Richards G., The economic impact of youth travel, w: The power of youth travel. WYSE Travel Confederation/UNWTO, 2011, s. 7-8.
11.Spiers M., Niininen O., An investigation into the influence of adolescents on family vacation decision making, w: CAUTHE 2010: Tourism and hospitality: challenge the limits, University of Tasmania. School of Management, Hobart, Tas 2010, s. 1421-1431, http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=824677656065033;res=IELBUS (data dostępu 5.07.2015).
12.Włodarczyk B., Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia, w: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada, red., Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, UW, WGiSR, Warszawa 2011, s. 15-27.
13.Żelazna K., Górska-Warsewicz H., Zachowania turystyczne młodzieży, „Problemy Turystyki i Rekreacji” 2013, nr 2, s. 36-51.