Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Strategiczna karta wyników w zarządzaniu obiektami hotelarskimi

Autorzy: Mateusz Naramski
Politechnika Śląska

Krzysztof Herman
Politechnika Śląska

Adam Szromek
Politechnika Śląska
Słowa kluczowe: Strategiczna Karta Wyników turystyka hotelarstwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (131-141)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorzy niniejszej pracy prezentują zastosowanie Strategicznej Karty Wyników (SKW) w procesie zarządzania obiektem hotelowym. W artykule przedstawiono charakterystykę SKW; jej genezę oraz perspektywy i mierniki wykorzystywane przez to narzędzie. W dalszej części pracy przedstawiono wpływ cech branży hotelarskiej i specyficznych właściwości produktu turystycznego, które należy uwzględnić podczas opracowywania SKW dla firmy hotelarskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J. (2006). Marketing w turystyce, Warszawa: PWN.
2.Bar R., Doliński A. (1978). Turystyka, Wrocław: WSiP.
3.Brander Brown J., McDonnell B. (1995), The balanced score-card: short term guest or long-term resident?, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 7, pp. 7-11.
4.Brzóska J., Karbownik A., Kruczek M., Szmal A., Żebrucki Z. (2011). Strategiczna karta wyników w teorii i praktyce, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
5.Cholewicka-Goździk K. (2002). Strategiczna karta wyników – instrument oceny efektywności organizacji, Problemy Jakości, nr 2/2002, s.6-9.
6.Doran M. S., Haddad K., Chow C. W. (2002). Maximizing the success of balanced scorecard implementation in the hospitality industry, International Journal of Hospitality and Tourism Administration, Vol. 3 No. 3 pp.33-58.
7.Evans N. (2005). Assessing the balanced scorecard as a managment tool for hotels, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 17 Iss 5, pp.376-390.
8.Friedag H. R., Schmidt W. (2004). My Balanced Scorecard, Warszawa: C. H. Beck.
9.Gołembski G. (2009). Kompendium wiedzy o turystyce, Warszawa: PWN.
10.Griffin R. W. (2013). Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: PWN.
11.Hassanien A. , Dale C., Clarke A. (2010). Hospitality Business Development, Oxfort: Taylor & Francis.
12.Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2005) Produkt turystyczny, Warszawa: PWE.
13.Kaplan R. S., Norton D. P. (1995). Putting the balanced scorecard to work, Performance measurement, management, and appraisal sourcebook, nr 66, Massechusetss: HRD Press.
14.Kaplan R. S., Norton D. P. (2001). Strategiczna karta wyników, Praktyka, Warszawa: CIM.
15.Kaplan R. S., Norton D. P. (2009). Strategiczna karta wyników: jak przełożyć strategię na działanie, Warszawa: PWN.
16.Karmańska A. (2006). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Warszawa: Diffin.
17.Krajewski M. (2014). System wczesnego ostrzegania w aspekcie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 65(802)/2014, s. 1-7.
18.Kuchta D., Ryńca R. (2006). Zrównoważona karta działania – połączenie rachunku kosztów działań i zarządzania kosztami działań ze zrównoważoną kartą wyników, Badania operacyjne i decyzje, nr 1/2006, s. 85-103.
19.Naramski M., Herman K., Szromek A. R. (2014). Instrumenty promocji produktu turystycznego i ich rola w promowaniu aktywności turystycznej w przyszłości, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 45/2014, s.119-129.
20.Nita B. (2008). Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Kraków: Wolters Kluwer.
21.Nowak E. (2010). Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE.
22.Rapacz A. (1994). Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Warszawa: PWN.
23.Reid R. D., Bojanic D.C. (2009). Hospitality Marketing Management, New Jersey: John Wiley and Sons.
24.Sudoł S. (2006). Przedsiębiorstwo, Warszawa: PWE.
25.Tulibacki T. (2009). Organizacja Pracy. Część 1. Warszawa: WSiP.
26.Whitelaw P. A., Barron P., Buultjens J., Cairncross G, Favidson M. (2009). Training needs of the hospitality industry, Queensland: Sustainable Tourism Pty Ltd