Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Przestrzenne zróżnicowanie bazy noclegowej w województwie wielkopolskim

Autorzy: Anna Przybylska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: baza noclegowa Wielkopolska lokalizacja przedsiębiorstw
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (167-176)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania było ustalenie kierunków rozwoju bazy noclegowej w województwie wielkopolskim na przestrzeni ostatnich 30 lat. Analizy zostały dokonane w oparciu o zgromadzony materiał empiryczny, charakteryzujący szczegółowo lokalizację obiektów hotelowych. Analizie zostało poddanych 338 obiektów, które nie tylko podlegały zewidencjonowaniu, ale również stanowiły bazę do określenia czynników wpływających na politykę lokalizacyjną hoteli w Wielkopolsce
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.G. J. Ashworth, J. E. Tunbridge, The Tourist-Historic City. Belhaven Press, London, 1990
2.C. P. Barros, Evaluating the efficiency of a small hotel chain with a Malmquist productivity index. W: International Journal of Tourism Research 7 (3), 2005, 173–184,
3.E. Dziedzic Czynniki kształtujące podaż usług turystycznych w Polsce, W: Ekonomiczne Problemy turystyki 3 (27), Szczecin, 2014
4.D. J. Egan, K. Nield, Towards a theory of intraurban hotel location W: Urban Studies 37 (3), 2000, 611–621,
5.M. Januszewska, M. Januszewski, Uwarunkowania procesów inwestycyjnych dla pod-miotów gospodarki turystycznej w powiecie jeleniogórskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 11, 2008, s. 73–85,
6.A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002
7.G. Newell, R. Seabrook, Factors influencing hotel investment decision making. Journal of Property Investment & Finance 24 (4), 2006, 279–294.
8.R. Rigall-I-Torrent, M. Fluvià, Public goods in tourism municipalities: formal analysis, empirical evidence and implications for sustainable development. W: Tourism Economics 13 (3), 2007, 361–378,
9.N. Shoval, The geography of hotels in cities: An empirical validation of a forgotten theory W: Tourism Geographies, 2006, 8(1), 56–75,
10.A.Urtasun, I. Gutierrez, Hotel Location in Tourism Cities. Madrid 1936 – 1998 W: Annals of Tourism Research, Vol. 33, No. 2, 2006, pp. 382–402,
11.M. Ussi, J. Wei, The Location Determinants for Hotel Foreign Direct Investment in Zanzibar, „Management and Service Science” no. 8, 2011, s. 105–112,
12.Y. Yang, K. Wong, T. Wang How do hotels choose their location? Evidence from hotels in Beijing W: International Journal of Hospitality Management Vol. 31, 2002, p. 675– 685.