Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Charakterystyka aktywności turystycznej seniorów w Polsce

Autorzy: Jan Zawadka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: turystyka seniorzy osoby starsze oczekiwania preferencje
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (119-129)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Osoby starsze stanowić będą coraz ważniejszy segment rynku turystycznego. W celu efektywnego wykorzystania tego potencjału i stworzenia atrakcyjnej oferty dla seniorów niezbędnym jest jednak wcześniejsze rozpoznanie ich oczekiwań, preferencji i zachowań turystycznych. W niniejszym artykule autor zaprezentował poziom uczestnictwa osób starszych w turystyce, powody i bariery w podejmowaniu wyjazdów, ich rodzaj i częstotliwość, źródła informacji oraz przesłanki wyboru konkretnej oferty, sposób organizacji wyjazdy, preferowane towarzystwo, środek transportu, okres, kierunek, rodzaj wyżywienia i zakwaterowania, a także rodzaj aktywności i sposób spędzania czasu podczas wyjazdu. Próbę badawczą stanowiło 328 osób w wieku 60 i więcej lat.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, MPiPS, Warszawa 2014.
2.M. Walker, Marketing to seniors, 1st Book Library, Bloomington 2004.
3.J. Szymańczak, Starzenie się polskiego społeczeństwa – wybrane aspekty demograficzne, „Studia BAS” 2012, nr 2(30).
4.World Population Prospects. The 2015 Revision. Key Findings and Advance Tables, United Nations, New York 2015.
5.J. Łaciak, Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2013.
6.K. Janczak, K. Patelak, Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku, Activ Group, Łódź 2014.
7.J. Górna, Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+, „Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna” 2015, t. XIV, nr 1.
8.J. Śniadek, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, „Gerontologia Polska” 2007, tom 15, nr 1-2.
9.Podsumowanie sezonu 2014, 10 lat turystyki w Unii Europejskie j, MSiT 2015.
10.Turystyka w 2014 r., GUS, Warszawa 2015.
11.www.who.int