Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Udostępnianie i wykorzystywanie danych otwartych

Autorzy: Zygmunt Mazur
Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Oprogramowania

Hanna Mazur
Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Oprogramowania

Teresa Mendyk-Krajewska
Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Oprogramowania
Słowa kluczowe: aplikacje internetowe i mobilne dane publiczne norma ISO 37120 Smart City
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (211-221)
Klasyfikacja JEL: L86 M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dane otwarte są dużą wartością. Użyteczność danych udostępnianych przez jed­nostki sektora publicznego zależy od ich jakości i formatu. Aby mogly być ponownie wykorzy­stywane, muszą spełniać określone wymagania. Udostępnianie danych publicznych przynosi korzyści zarówno społeczne, jak i ekonomiczne. W artykule poruszono zagadnienia udostępniania danych otwartych i ich efektywnego (a nawet innowacyjnego) wykorzystywania w aplikacjach internetowych i mobilnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.5-star Open Data (2017). Pobrano z: http://5stardata.info/en. Dane (2017). Dane publiczne.gov.pl.
2.European (2017). Pobrano z: europeandataportal.eu/pl/content/creating-value-through-open-data. GIOS (2017). Pobrano z: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000497.
3.Kraków (2017). Pobrano z: krakow.pl/mykrk//12360,artykul,aplikacja_mobilna_mykrk.html. Łódź (2017). Dane otwarte, Łódź: BIP. Pobrano z: bip.uml.lodz.pl/index.php?str=l2403. Mikołajczyk, K. (2015). Otwarte dane, czyli jakie? Pobrano z: epf.org.pl/pl/2015/11/10/ otwarte-
4.dane-czyli-jakie.
5.Polska Cyfrowa (2014). Polska Cyfrowa Program Operacyjny na lata 2014-2020. Warszawa:
6.Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastmktury i Rozwoju.
7.Portal UE (2017). Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej. Pobrano z: data.europa. eu/euodp/pl.
8.Program (2016). Program otwierania danych publicznych. Warszawa: Departament Społeczeń¬stwa Informacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.
9.Strategia (2016). Pobrano z: wroclaw.pl/strategia-rozwoju-wroclawia-2030. Thinkit (2015). Pobrano z: http://thinkit.pl/iso37120.
10.Ustawa (2016). Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sekto¬ra publicznego (Dz.U. 2016, poz. 352).
11.WCCD (2014). Pobrano z: http://www.dataforcities.org/wccd. Wrocław (2016). Pobrano z: http://www.wroclaw.pl/open-data.