Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Organizacje inteligentne wobec wyzwań transformacji cyfrowej

10 (9-18) Piotr Adamczewski Więcej
2.

Logistyka sieci dostaw w niemieckim przemyśle samochodowym

8 (19-26) Beata Andrzejczak Więcej
3.

Role of the sharing economy in the contemporary economy


(Rola gospodarki współdzielenia we współczesnej gospodarce)
10 (27-36) Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Więcej
4.

Cechy e-commerce i ich wpływ na pozycję rynkową e-kupującego

8 (37-44) Maciej Czaplewski Więcej
5.

Skutki przekształceń europejskich rynków usług pocztowych

7 (45-51) Roman Czaplewski Więcej
6.

Prawna ochrona świadczenia usług płatniczych i wydawania pieniądza elektronicznego

10 (53-62) Mariusz Czyżak Więcej
7.

Atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów indywidualnych

8 (63-70) Rafał Czyżycki Więcej
8.

Analiza taksonomiczna porównania przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów

9 (71-79) Anna Janiga-Ćmiel Więcej
9.

Regulation and institutional framework


(Regulacja a ramy instytucjonalne)
8 (81-88) Anna Drab-Kurowska Więcej
10.

Wsparcie teleinformatyczne systemu informacji logistycznej

9 (89-97) Joanna Drobiazgiewicz Więcej
11.

Strategie innowacyjne w zrównoważonym rozwoju państw w regionie Morza Bałtyckiego. Studium przypadku - model szwedzki

10 (99-108) Marek Grzybowski Więcej
12.

Współzależność rozwoju gospodarczego i powstającego społeczeństwa informacyjnego w Polsce - podejście empiryczne

10 (109-118) Piotr Gutowski Więcej
13.

Proces komercjalizacji innowacji ICT

8 (119-126) Edyta Gwarda-Gruszczyńska Więcej
14.

Ekonomiki wokół gospodarki cyfrowej

14 (127-140) Bohdan Jung Więcej
15.

Uwagi o współczesnym zarządzaniu na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw

8 (141-148) Bogusław Kaczmarek Więcej
16.

Innowacyjność a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce

8 (149-156) Rafał Klóska Więcej
17.

Analiza form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście przedsiębiorstw sektora przemysłów kreatywnych

12 (157-168) Sławomir Kotylak Więcej
18.

Wpływ agencji ratingowych na stabilność rynków finansowych i gospodarki narodowej na przykładzie polskiej gospodarki narodowej w 2016 roku

8 (169-176) Marcin Krysiński, Przemysław Miller Więcej
19.

CSR 2.0 jako narzędzie zmian w organizacji sportowej

9 (177-185) Paweł Kuźbik Więcej
20.

Technologie IT na usługach przedsiębiorstwa wieku globalizacji

15 (187-201) Zbigniew Malara Więcej
21.

Problemy konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce

8 (203-210) Wiesław M. Maziarz Więcej
22.

Udostępnianie i wykorzystywanie danych otwartych

11 (211-221) Zygmunt Mazur, Hanna Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska Więcej
23.

Ocena rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce

9 (223-231) Ireneusz Miciuła Więcej
24.

Communication needs in an international project team in the opinion of the practitioners


(Potrzeby komunikacyjne w międzynarodowym zespole projektowym w opinii praktyków)
9 (233-241) Karolina Muszyńska Więcej
25.

Zastosowanie technologii RFID do zarządzania obiegiem dokumentów niejawnych

13 (243-255) Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik Więcej
26.

Rosnące znaczenie współdzielenia we współczesnej gospodarce

9 (257-265) Magdalena Olender-Skorek Więcej
27.

Rozwój ICT w krajach Grupy Wyszehradzkiej - w poszukiwaniu przewag polskiego rynku teleinformatycznego

10 (267-276) Magdalena Olender-Skorek, Marek Sylwestrzak, Barbara Bartoszewska, Robert Czarnecki Więcej
28.

Wybrane aspekty zarządzania usługami IT

11 (277-287) Anna Pamuła Więcej
29.

The primary entries in the Reportable Food Registry


(Powiadomienia pierwotne w reportable food registry)
9 (289-297) Marcin Pigłowski Więcej
30.

Modele biznesu w internecie w kontekście Sharing Economy i Open Government Data

9 (299-307) Krystyna Polańska Więcej
31.

Koncepcja nowej struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP

16 (309-324) Tomasz Protasowicki Więcej
32.

Model ryzyka procesów biznesowych

14 (325-338) Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann Więcej
33.

Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych

16 (339-354) Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz Więcej