Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Wpływ agencji ratingowych na stabilność rynków finansowych i gospodarki narodowej na przykładzie polskiej gospodarki narodowej w 2016 roku

Autorzy: Marcin Krysiński
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Katedra Informatyki

Przemysław Miller
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Katedra Informatyki
Słowa kluczowe: agencje ratingowe gospodarka rynki finansowe ocena kredytowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (169-176)
Klasyfikacja JEL: F01 H60 H61
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę wplywu ocen wydawanych przez agencje ratingowe w wymiarze makroekonomicznym, w szczególności rozważania dotyczą polskiej go­spodarki narodowej w 2016 roku. Celem artykułu jest prezentacja, na podstawie danych liczbo­wych, jak współcześnie bardzo istotny wplyw mają oceny wystawiane przez największe agencje ratingowe na dzialania inwestorów. Z kolei na ocenę wystawianą przez agencje wplywa w dużej mierze sytuacja polityczna danego kraju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielecki, J. (2010). Wielka trójka rządzi rynkiem. Dziennik Gazeta Prawna, 88.
2.Biuletyn Informacji Publicznej Miasto Kraków (2015). Pobrano z: https://www.bip.kra kow.pl/?dok_id=69235.
3.Czempas, J., Kobiński, T., Marcinek, K. (2014). Rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowej inwestora samorządowego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersy¬tetu Ekonomicznego w Katowicach, 177, 110-124.
4.Horstmann, U. (2013). Die geheime Macht der Ratingagenturen: die Spielmacher des Weltfinanz¬system. Munchen: FinanzBuch Verlag.
5.Laidlaw, K. (2014). The Influential Big Three: Credit Rating Agency Forecasts. Pobrano z: http://www.lancasterpollard.com/NewsDetail/tci-fe-credit-rating-agency-forecasts.
6.Marciniak, P. (2015). Impact of the Credit Rating Agencies on the Financial Crisis 2007-2009. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 18 (4), 99-110. DOI: http://dx.doi.org/10 .18778/1899-2226.18.4.08.
7.Moody's History. Pobrnano z: https://www.moodys.com/Pages/atcOOl.aspx.
8.Skolimowski, P. Bloomberg. Pobrano z: http://www.bloornberg.com/news/articles/2016-01- 15/poland-s-rating-cut-by-s-p-for-first-time-after-shock-election.
9.Wojtas, A (2014). Wiarygodność agencji ratingowych w dobie wzmożonej krytyki ich dzialalno¬ści. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 3 (41), 31-44.