Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Strategie innowacyjne w zrównoważonym rozwoju państw w regionie Morza Bałtyckiego. Studium przypadku - model szwedzki

Autorzy: Marek Grzybowski
Akademia Morska w Gdyni KAtedra ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: innowacje rozwój zrównoważony
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (99-108)
Klasyfikacja JEL: O30 Q01 Q32 Q53 Q57
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W społeczeństwach o wysokim poziomie innowacyjności stawia się bardzo mocno na kooperację w klastrach przemysłowo-naukowych i wykorzystuje się efekt synergii, wynikający ze współpracy przemysłu, samorządów gospodarczych, uczelni i instytutów badawczych oraz samorządów regionalnych. W artykule skupiono się na opisie szwedzkiego sposobu wykorzysta­nia współpracy administracji, nauki, przemysłu na rzecz wykorzystania innowacji dla rozwoju zrównoważonego - cechuje go długofalowość i konsekwencja, a także sprawność, skuteczność i ekonomiczność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.CBSS (2011). Strategy on Sustainable Development 2010-2015. Stockholm.
2.C02 Emissions (2015). From Fuel Combustion Highlights. Waszyngton: International Energy Agency;
3.Decreased R&D expenditures in Sweden, Statistical news from Statistics Sweden. Pobrano z: www.scb.se/en /.
4.Edvinsson, L. (2015). Measuring intangible assets: Summary of Skandia Navigator. Pobrano z: www.valuebasedmanagement.net/methods _ skandianavigator. html.
5.Energy in Sweden (2015). The Swedish Energy Agency, December 2015, s. 12.
6.Fayolle, A, D. Redford (red.) (2014). Handbook on the Entrepreneurial University, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA
7.Grzybowski, M. (2016). Na ekologicznej fali. Polska Gazeta Transportowa, 22, 6.
8.Grzybowski, M. (2014). Program dla Regionu Morza Baltyckiego. Polska słabo wykorzystuje
9.dotacje unijne. Polska Gazeta Transportowa, IO, 6. http://www.electroluxgroup.com/en/category/about/history/.
10.http ://www.ikea.com/ms/en _ GB/about-the-ikea-group/people-and-planet/energy-and-resources/. http://www. powercell. se/news_ head/.
11.http://www.scb.se/en _/.
12.http:// subseaworld news. com/2014/07 /04/sweden-fortum-seabased-kick-off-wave-energy-park-setup/.
13.https://www.theguardian.com/sustainable-business/sweden-passive-housing-co2-reduction-
14.targets. http://www.vinnova.se/en/.
15.Innovation (2011). Union Scoreboard 201 O. Bruksela, s. 71.
16.Innovation (2015). Union Scoreboard 2015: impact of economic crisis not as severe as expected.
17.Bruksela.
18.OECD (2015). Reviews oflnnovationPolicy: Sweden 2016, OECD, Genova.
19.Organic in Europe (2016). Prospects and Developments 2016, IFOAM EU Group, Brussels, s. 11-25.
20.Recycling rates in Europe. Pobrano z: http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public¬events/com petitions/waste-smart-competition/recycling-rates-in-europe/view.
21.Rio (2012). Sustainable Development: From Bmndtland to Rio 2012, United Nations Headquar¬ters, New York September 2010
22.Uchwala (2016) Nr 14/2016 Rady Ministrów z 16.02.2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju". Warszawa.