Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Uwagi o współczesnym zarządzaniu na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw

Autorzy: Bogusław Kaczmarek
Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania
Słowa kluczowe: zarządzanie globalizacja internacjonalizacja przedsiębiorstwo
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (141-148)
Klasyfikacja JEL: A10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu akcentowane jest stwierdzenie, że internacjonalizacja generuje zupełnie nowy system wyznaczników pracy, działalności przedsiębiorstw i ich menedżerów na międzynarodowych rynkach. Analizowane są - zdaniem autora - najważniejsze wyznaczniki (problemy), które powstają wtedy, kiedy przedsiębiorstwo umiędzynaradawia swoją działalność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamus-Matuszyńska, A (2016). Społeczna odpowiedzialność firm w dobie globalizacji. Pobrane z: http://www.ue.katowice.pl/fileadrnin/-user _upload/wydawnictwo/SE_ Archiwalne/SE _3 5/05 .pdf Bloom, H., Calori, R., Woot, Ph.De. (1995). Zarządzanie europejskie. Warszawa: Poltex. Kołodko, G.W. (2013). Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Pró-
2.szyński i s-ka.
3.Kreitner, R., Kinicki, A (2011). Organisational Behaviour. Irwon: MsGraf-Hill.
4.Rozkwitalska, M. (2007). Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Difin. Schoppe, S.G. (2006). Kompendium przedsiębiorstwa (organizacji) w działalności międzynaro-
5.dowej. Kompendium der internationalen Betriebswirtschaftslehre. Oldenburg: Oldenburg Verlag.
6.Vernon, R. (2006). International Investment and International Trade in the Product Cycle. The QuartetlyJournal o/Economics, 2 (80).
7.Zbiegień-Maciąg, L. (2006). Etyka w zarządzaniu. Warszawa: CJM.