Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-32
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Model ryzyka procesów biznesowych

Autorzy: Jerzy Stanik
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki

Romuald Hoffmann
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Słowa kluczowe: proces biznesowy model ryzyka procesu wektor ryzyka
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (325-338)
Klasyfikacja JEL: D81 G31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Proponowany w niniejszej pracy model stanowi uogólnione wielowymiarowe podejście do analizy ryzyka procesów biznesowych. Prezentowane podejście bierze pod uwagę różne kategorie czynników ryzyka, wynikających zarówno z architektury samego procesu bizne­sowego, jak i również elementów bezpieczeństwa, jakości i ciągłości działania. W szczególności połączone aspekty bezpieczeństwa, jakości i ciągłości działania, pomijane w stosowanych obec­nie podejściach do analizy ryzyka, charakteryzują się, zdaniem autorów, znacznym wpływem na całkowite ryzyko procesów biznesowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bitkowska, A, Weis, E. (2016). Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu. Vizja Press.
2.Hash, J. (2002). Risk Management Guidance For Information Technology Systems, !TL Bulletin.
3.National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD.
4.ITIL (2002). JCT Infrastrukture Management. TSO - The Stationery Office, Crown.
5.Meritt, J. (2008). Risk Management. 2lst National Information Systems Security Conference.
6.Hyatt Regency - Crystal City, Virginia.
7.Ryba, M., Sulwiński, J. (2005). „Siedem grzechów głównych" - analizy stanu infrastruktury teleinformatycznej z perspektywy bezpieczeństwa. Telelnfo, 26.
8.Stanik, J., Protasowicki, T. (2015). Metodyka kształtowania ryzyka w cyklu rozwojowym systemu informatycznego. KK.IO „Od procesów do oprogramowania: badania i praktyka".
9.Stanik, J., Kiedrowicz, M., Hoffmann, R. (2016). Risk management system as the basic paradigm of the informataion security management system in an organization. MATEC Web of Conferences.
10.Stanik, J., Napiórkowski, J., Hoffmann, R. (2016). Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekono¬miczne Problemy Usług, I 23.
11.Trąjdos, T. (1993). Matemetyka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.