Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
CSR 2.0 jako narzędzie zmian w organizacji sportowej

Autorzy: Paweł Kuźbik
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność organizacja sportowa społeczeństwo informacyjne
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (177-185)
Klasyfikacja JEL: L83 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w tradycyjnym rozumieniu (CSR 1.0) w organizacjach sportowych straciła swoją efektywność i koniecznością stało się poszukiwanie nowych rozwiązań, które będą pozwalały równoważyć cele sportowe z ekonomicznymi i spo­łecznymi. Nowa koncepcja CSR 2.0, zaproponowana przez W. Vissera wydaje się słusznym kierunkiem, pozwalającym budować silne i trwałe relacje z kluczową grupą interesariuszy z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Comporek, M. (2015). Sport Corporate Responsibility jako cel funkcjonowania klubów pilkar¬skich. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 13 (1).
2.Gasiński, T. (2011). Praktyczne narzędzia w budowaniu efektywnego dialogu. Warszawa: Wyd.
3.HBR, Odpowiedzialny biznes 2011 - CSR 2.0.
4.Gonciarski, W. (2012). Organizacja 2.0: Mit, realność czy konieczność? Współczesne Zarządza-
5.nie, 3.
6.ISO 26000 (2010). Pobrano z: http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000.
7.Kuźbik, P. (2015). Zarządzanie klubem sportowym w warunkach kryzysu. Marketing i Rynek, 5. Kuźbik, P. (2016). Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym. Eko-
8.nomiczne Problemy Usług, 123.
9.McAfee, A. (2011). Firma 2.0. Gliwice: Wolters Kluwer Polska.
10.Polski Komitet Normalizacyjny (2012). ISO 26000. Pobrano z: http://www.pkn.pl/.
11.Visser, W. (2010). CSR 2.0. W: M. Pohl, N. Tolhurst, Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully. Pobrano z: www.odpowiedzialnybiznes.pl.