Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Cechy e-commerce i ich wpływ na pozycję rynkową e-kupującego

Autorzy: Maciej Czaplewski
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: e-business e-commerce buyers' market position
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:8 (37-44)
Klasyfikacja JEL: L81 L86
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Racjonalne wykorzystanie charakterystycznych dla e-connnerce nowych moż­liwości uzyskania istotnych informacji na temat e-detalistów może poprawiać ilość krytycz­nych zasobów informacyjnych e-klientów. Fakt ten staje się coraz ważniejszy, ponieważ stosowanie e-connnerce jest coraz powszechniejsze właściwie w każdym zakątku świata. Wydaje się, że dzięki internetowi i zasobom informacyjnym dostępnym w tej sieci, klienci mają możliwość pogłębienia wiedzy na temat e-sprzedawców i ich oferty. To w konsekwencji prowa­dzi do bardziej racjonalnych decyzji zakupowych dokonywanych przez klientów internetowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Afuah, A, Tucci, Ch.L. (2003). Biznes internetowy, strategie i modele. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
2.Budziewicz-Guźlecka, A (2012). Management of Changes in Enterprises as a Form of Adapta¬tion to E-Economy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Se¬rvice Management, 8.
3.Drab-Kurowska, A (2012). E-commerce in modern economy. 12th International Scientific Con¬ference Globalization and its Socio-economic Consequences. Żylina: Uniwersytet w Żyli¬nie.
4.Drobiazgiewicz, J. (2016). Elektroniczny punkt kontaktowy dla biznesu - istota i funkcje. Eko-nomiczne Problemy Usług, 123.
5.Dziembek, D. (2014). Systemy informatyczne w modelu SAAS wspierające proces powstawania organizacji wirtualnej. Ekonomiczne Problemy Usług, 12211, 291-299.
6.Fritsch, M., Ewers, H-J., Wein, T. (2003). Marktversagen und Wirtschaftspolitik. Muenchen:
7.VahlenFranz GmbH.
8.Gersch, M. (2000). £-Commerce: Einsatzmoglichkeiten und Nutzungspotenziale. Arbeitsbericht CCEC 1 Nr. 82 des IUU, Institut fur Untemehmungsfuhrung und Untemehmensfor¬schung, Marz 2000.
9.Kotylak, S., Michałowska, M., Danielak, W. (2015). Forming relationships on the e-commerce market as a basis to build loyalty and create value for the customer. Empirical findings. Management, 19 (1).
10.Kubiak, B.F. (2003). Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Gdańsk: Wydawnictwo Akwila.
11.Kuczera, K. (2013). Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych. Man-agement and Business Administration. Central Europe, 1 (21).
12.Merz, M. (2002). Electronic Commerce. Heidelberg: Dpunkt.verlag GmbH. Peters, R. (2010). Internet-Okonomie, Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.