Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Logistyka sieci dostaw w niemieckim przemyśle samochodowym

Autorzy: Beata Andrzejczak
Uniwersytet Łódzki Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego
Słowa kluczowe: przemysł samochodowy korporacje transnarodowe zarządzanie łańcuchem dostaw
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (19-26)
Klasyfikacja JEL: F23 L14 L62
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki zarządzania sieciami dostaw na przykładzie niemieckiego przemysłu samochodowego. W pierwszej części artykułu zaprezento­wano rozwój przemysłu samochodowego na podstawie rankingu (World Invetrnent Report) naj­większych korporacji transnarodowych przemysłu samochodowego w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego przemysłu samochodowego. W drugiej części arty­kułu przedstawiono logistykę sieci dostaw na przykładzie struktury sieci dostaw produkcji da­chów dla Mercedesa klasy SLK oraz charakterystyki firm świadczących usługi logistyczne dla niemieckiego przemysłu samochodowego na podstawie raportu BVL (Bundesvereinigung Logi­stik e.V.).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ciesielski, M. (2009). Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: Polskie Wydaw¬nictwo Ekonomiczne.
2.Ciesielski, M. (2006). Logistyka w biznesie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, Jr.E.J. (2007). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
3.Gołembska, E. (2006). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Golińska, P., Fettach, M. (2012). Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym.
5.Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. http://stat.gov.pl/statystyka-rniedzynarodowa/porownania-rniedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug¬tematow/finanse (23.12.2016).
6.Kille, Ch., Schwemmer, M. (2015). Top JOO in European transport and logistics services: mar¬ket, sizes, market segments leaders in the European logistics industry 201412015. Ham¬burg: DVV Media Group.
7.Łasiak, P. (2013). Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego. Rola rynków wschodzących. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8.Trier, D., Wellbrock, W., Karnowski, K.-D. (2013). Managenernt-Innovatives Supply Chain Management bei der Daimler AG. W: I. Gopfert, D. Brawn, M. Schulz, Automobillogistik Stand du Zukunfls¬trends. Wiesbaden: Springer Gabler.
9.Witkowska, J. (1996). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej.
10.Łódź: WUŁ. www.unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report. www.unctad.org/Sections/dite ... /WIR2014/WIR14_tab28. www.unctad.org/Sections/dite _ dir/. .. /WIRl 3 _ webtab28. www.volkswagen-otlg.de/.