Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Organizacje inteligentne wobec wyzwań transformacji cyfrowej

Autorzy: Piotr Adamczewski
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Słowa kluczowe: internet rzeczy organizacja inteligentna transformacja cyfrowa
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (9-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ewolucja technologii teleinformatycznych doprowadziła do upowszechnienia się tzw. III platformy ICT, określanej mianem SMAC (§.ocial, Mobile, d_nalytics, Qoud), a tworzącej - wespół z technologią IoT (Internet of Things) swoisty ekosystem rozwiązań informatycznych nowoczesnych organizacji gospodarki globalnej. Celem artykułu jest ukazanie implikacji procesu transformacji cyfrowej na informatyczne wspomaganie procesów zarządzania w organizacjach inteligentnych. Rozważania ilustrowane są wynikami autorskich badań sektora MSP na wybra­nych przedsiębiorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczewski, P. (2016a). ICT Solutions in Intelligent Organizations as Challenges in a Knowledge Economy. Management, 2 (20).
2.Adamczewski, P. (2016b). Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki. Ekonomicz¬ne Problemy Usług, 123.
3.Adamczewski, P., Kużdowicz, P., Bartczak, K. (2016c). Nowoczesne rozwiązania JCT w za¬rządzaniu wiedzą w organizacjach inteligentnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe TEXTER.
4.Cisco Visual Networking Index (VNI) 2015-2020 (2016). San Jose: Cisco Systems Inc.
5.Gajewski, J., Paprocki, W., Pieriegud, J. (red.) (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infra-strukturalnych. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospo¬darką Ryukową.
6.Grosser, S.N., Zeier, R. (red.) (2012). Systematic Management for Intelligent Orgaizations. Berlin Heidelberg: Springer- Verlag.
7.Holler, J., Tsiatsis, V. (2014). From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence. Elsevier.
8.Marz, N., Warren, J. (2015). Big Data. ManninganPublications Co.
9.Mukhopadhyay, S.C. (2014). Internet o/Things. Challenges and Opportunities. Springer Interna¬tional Publishing Switzerland.
10.Perera, Ch., Ranjan, R., Wang, L., Khan, S., Zomaya, A. (2015). Privacy of Big Data in the Inter¬net of Things Era. IEEE IT Professional Magazine. PrePrint (Internet of Anything). Re¬trieved 1 February.
11.Report IDC FutureScape "Worldwide IT Industry 20!6 Predictions: Leading Digital Transfor¬mation to Scale" (2016). New York.
12.Schwaninger, M. (2010). Intelligent Organizations. Powerful Models for Systematic Manage¬ment. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
13.Vongsingthong, S., Smanchat, S. (2014). Internet of Things: A review of Applications & Tech-nologies. Suranaree Journal of Science and Technology, 2.