Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-29
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
The primary entries in the Reportable Food Registry
(Powiadomienia pierwotne w reportable food registry)

Autorzy: Marcin Pigłowski
Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Ja kością
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności Stany Zjednoczone Agencja ds. Żywności i Leków Reportable Food Registry
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (289-297)
Klasyfikacja JEL: C38 I10 K32 L66 P46
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zaprezentowano założenia Reportable Food Registry (RFR), który został ustano­wiony w Stanach Zjednoczonych przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Zbadano w jaki sposób najczęściej zgłaszane zagrożenia są związane z produktami, stosując analizę skupień (metodę aglomeracji). Relacje te zaprezentowano na diagramach drzewa. Wskazano na wady RFR, ale także na możliwości porównania zgłoszeń w RFR ze zgłoszeniami w europejskim Sys­temie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batt, C.A. (2016). Chemical and Physical Hazards in Food. Reference Module in Food Science, p. 1-2. DOI: 10.1016/B978-0-08-100596-5.03437-5.
2.Dzanis, D.A. (2008). Anatomy of a Recall. Topics in Companion Animal Medicine, 23 (3), 133- 136. DOI: 10.1053/j.tcam.2008.04.005.
3.Gendel, S.M. (2014). Food Allergen Risk Management in the United States and Canada.
4.In: Ch. Madsen. R. Crevel. C. Mills. S. Taylor (eds.), Risk Management for Food Allergy (p. 201-206). Oxford, Waltham: Elsevier. DOI: 10.1016/B978-0-12-381988-8.00011-7.
5.Keller, S.E. (2014). Tree Fruits and Nuts: Outbreaks, Contamination Sources, Prevention, and Remediation. In: K.R. Matthews. G. Sapers. Ch. Gerba (eds.), The Produce Contamina-
6.tion Problem (Second Edition). Causes and Solutions (p. 291-312). San Diego, London, Waltham: Elsevier. DOI: 10.1016/B978-0-12-404611-5.00013-0.
7.Millard, P., Paine, S., O'Hagan, S., Hipkiss, J. (2015). Traceability of allergenic foods in the food chain. In: S. Flanagan (ed.), Handbook of Food Allergen Detection and Control (p. 19- 40). Cambridge, Waltham, Kidlington: Elsevier. DOI: 10.1533/9781782420217.1.19.
8.United States Food and Drug Administration (USFDA) (2011). FDA Foods Program. The Re¬portable Food Registry: A New Approach to Targeting Inspection Resources and Identify¬ing Patterns of Adulteration. First Annual Report: September 8, 2009 - September 7, 201 O. Silver Spring: U.S. Food and Drug Administration.
9.United States Food and Drug Administration (USFDA) (2012). FDA Foods and Veterinary Medi¬cine Program. The Reportable Food Registry: Targeting Inspection Resources and Identi¬fj;ing Patterns of Adulteration. Second Annual Report: September 8, 201 O - September 7, 2011. Silver Spring: U.S. Food and Drug Administration.
10.United States Food and Drug Administration (USFDA) (2013). FDA Foods and Veterinary Medi¬cine Program. The Reportable Food Registry: Targeting Inspection Resources and Identi¬fj;ing Patterns of Adulteration. Third Annual Report: September 8, 2011 - September 7, 2012. Silver Spring: U.S. Food and Drug Administration.
11.United States Food and Drug Administration (USFDA) (2014). The Reportable Food Registry:
12.Targeting Inspection Resources and Identifj;ing Patterns of Adulteration. Fourth Annual Report Data Time Period: September 8, 2012 - September 7, 2013. Silver Spring: U.S. Food and Drug Administration.
13.United States Food and Drug Administration (USFDA) (2016). The Reportable Food Registry:
14.A Five Year Overview of Targeting Inspection Resources and Identifj;ing Patterns of Adulteration. September 8, 2009 - September 7, 2014. Silver Spring: U.S. Food and Drug Administration.
15.Van Doren, J.M., Kleinmeier, D., Hammack, T.S., Westerman, A (2013a). Prevalence, serotype diversity, and antimicrobial resistance of Salmonella in imported shipments of spice of¬fered for entry to the United States, FY2007-FY2009. Food Microbiology, 34 (2), 239- 251. DOI: 10.1016/j.fm.2012.10.002.
16.Van Doren, J.M., Neil, K.P., Parish, M., Gierałtowski, L., Gould, L.H., Gornbas, K.L. (2013b).
17.Foodborne illness outbreaks from microbial contaminants in spices, 1973-2010. Food Microbiology, 36 (2), 456-464. DOI: 10.1016/j.fm.2013.04.014.
18.Zach. L., Doyle, M.E., Bier, V., Czuprynki, Ch. (2012). Systems and governance in food import safety:
19.A U.S. perspective. Food Control, 27 (1), 153-162. DOI:l0.1016/j.foodcont.2012.03.013.