Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-33
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych

Autorzy: Jerzy Stanik
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki

Maciej Kiedrowicz
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Słowa kluczowe: proces biznesowy ryzyko procesu metodyka strategia
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (339-354)
Klasyfikacja JEL: D81 G31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Proponowana w artykule metodyka stanowi propozycję podejścia do analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych, biorącego pod uwagę różne kategorie czynników ryzyka z różnych obszarów dzialalności organizacji. Przedstawiona w niniejszej pracy metodyka podzielona jest na metodę analizy ryzyka procesów biznesowych oraz metodę zarządzania tym ryzykiem. Poziom ryzyka procesu biznesowego szacowany za pomocą proponowanej tu metody analizy ryzyka stanowi wielkość wejściową metody zarządzania ryzykiem procesów biznesowych oraz służy do opracowania strategii zarządzania ciągłością dzialania i strategii zapobiegania i redukcji ryzyka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bruegge, B., Dutoit, A (2011). Inżynieria oprogramowania w ujęciu obiektowym. UML, wzorce projektowe i Java. Gliwice: Helion.
2.Hash, J. (2002). Risk Management Guidance For Information Technology Systems. ITL Bulletin, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD.
3.Nowicki, T., Marczak, M. (2009). The modeling analysis and simulation of transport company functioning. W: M. Fertsch, K. Grzybowska, A Stachowiak (red.), Modeling of modern enterprises logistics. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
4.Nowosielski, S. (2009). Modelowanie procesów gospodarczych w literaturze i praktyce.
5.W: S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach. Wrocław: Wydawnic¬two Uniwersytetu Ekonomicznego.
6.Piotrowski, M. (2007). Notacja modelowania procesów biznesowych. Warszawa: Wydawnictwo BTC.
7.PN-ISO/IEC 27005 (2013). Technika informatyczna, Techniki bezpieczeństwa. Zarządzanie ryzy¬kiem w bezpieczeństwie informacji. PKN.
8.PN-ISO 31000:2012 (2012). Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne. PKN.
9.Ryba, M. (2004). Pomiar efektywności monitorowania bezpieczeństwa IT. Materialy konferencyj¬ne Kontrola'2004, Bielsko-Biała.
10.Sikorski, C. (1998). Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji
11.niepewności.Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 23.
12.Stanik, J. (w druku). Model ryzyka procesów biznesowych.
13.Trąjdos, T. (1993). Matemetyka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Zawiła-Nadźwiecki, J. (2003). Metoda TISM-BCP- Total Security Management, Business Conti-
14.nuity Planning. Warszawa: European Network Security Institute.