Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Wsparcie teleinformatyczne systemu informacji logistycznej

Autorzy: Joanna Drobiazgiewicz
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Logistyki
Słowa kluczowe: logistyka ICT logistyczny system informacji
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (89-97)
Klasyfikacja JEL: O31 O32 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę systemu informacji logistycznej oraz określono możliwości jego usprawnienia poprzez wprowadzenie nowych komponentów bazujących na technologii ICT. W rozważaniach wskazano również na nowoczesne rozwiązania wspierające przepływy informacyjne w ramach poszczególnych faz procesu logistycznego, w tym szczególną uwagę poświęcono systemowi zarządzania transportem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka, A (2013). Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw.
2.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 10411, 106.
3.Ciesielski, M. (2006). Instrumenty zarządzania logistycznego. Warszawa: PWE.
4.Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE. Czaplewski, M. (2012). Informacja - jej podstawowe koncepcje i komponenty. Zeszyty Naukowe
5.Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 746.
6.Długosz, J. (2009). Nowoczesne technologie w logistyce. Warszawa: PWE.
7.GUS (2016), Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
8.Helo, P., Szekely, B., (2005). Logistics information systems: An analysis of software solutions for supply chain co-ordination. Industrial Management & Data Systems, I (105).
9.Jurga, A, Sławińska, M. (2011). Wybrane aspekty projektowania systemów informacyjnych wspomagających procesy logistyczne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 11.
10.Kovacs, G.L., Paganelli, P. (2003). A planning and management infrastructure for large.complex and distributed projects - beyond ERP and SCM. Computers in Industry, 2 (51).
11.Łobejko, S. (2004). Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej w Warsza¬wie, 527.
12.Majewski, J. (2006). Informatyka dla logistyki. Poznań: Biblioteka Logisytyka.
13.Majewski, T., Zawadzki, W., Prusiński, N.(2002). Informacyjne uwarunkowania procesu decy-zyjnego. Warszawa: PWE.
14.Małachowski, A (red) (2003). Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnic¬two Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
15.Murphy, Jr. P.R., Wood, D.F. (2011), Nowoczesna logistyka. Gliwice: Onepress. www.optidata.pl (10.01.2017).