Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Prawna ochrona świadczenia usług płatniczych i wydawania pieniądza elektronicznego

Autorzy: Mariusz Czyżak
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Słowa kluczowe: usługi płatnicze pieniądz elektroniczny odpowiedzialność karna nadzór finansowy
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (53-62)
Klasyfikacja JEL: K23 K24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesna gospodarka odznacza się szerokim zastosowaniem tecłmologii elek­tronicznych zarówno w komunikacji, jak i w wymianie handlowej. W usługach płatniczych wy­korzystywany jest powszechnie pieniądz elektroniczny. Świadczenie usług płatniczych podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zaś nielegalne prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych i wydawania pieniądza elektronicznego podlega odpowiedzialno­ści karnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chinowski, B. (2013). Elektroniczne metody płatności. Istota, rozwój, prognozy. Warszawa:
2.Komisja Nadzoru Finansowego.
3.Dzięgielewska, P., Szulikowski, M. Odpowiedzialność dostawców usług płatniczych. LEX, ABC nr 185137.
4.Hornowski, J., Janiszewski, A., Karkowska, E., Rudolf, P., Seweryniak, K. (2014). Krajowe instytucje płatnicze - prawa i obowiązki. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
5.Kaszubski, R.W., Obzejta, Ł. (2012). Karty płatnicze w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer Pol¬ska.
6.Sejm RP VI kadencji, Druk nr 4217, Projekt ustawy o usługach płatniczych, Uzasadnienie projektu.
7.Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 196, ze zm.).
8.Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1572, ze zm.). www.nbpportal.pl (1.02.1017).