Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-32
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Usługi cloud computing dla małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy: Teresa Mendyk-Krajewska
Politechnika Wrocławska

Zygmunt Mazur
Politechnika Wrocławska

Hanna Mazur
Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: usługi w chmurze maszyny wirtualne bezpieczeństwo usług
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (339-348)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Technologie przetwarzania danych w chmurze (cloud computing) wykorzystujące wirtualną infrastrukturę informatyczną znajdują szerokie zastosowanie w e-gospodarce, oferując wysoką wydajność i skalowalność systemów oraz krótki czas wdrożenia. Bazują na wykorzystaniu ogromnego potencjału serwerów i gwarantują użytkowanie najnowszych platform programistycznych. Możliwość elastycznego użytkowania zasobów informatycznych, bez potrzeby inwestowania we własny sprzęt czy oprogramowanie i zarządzania nimi, prowadzi do znacznych oszczędności. Celem artykułu jest ukazanie atrakcyjności usług cloud computing dla małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa tego środowiska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kamiński B. (2013), Cloud Computing w MŚP, komputerwfirmie.org/informacje/
2.chmura/pełny/8403/cloud-computing-w-m [dostęp 10.09.2015].
3.Kamiński R. (2015), Chmura skrojona na miarę potrzeb?, komputerwfirmie.org/
4.informacje/chmura/pełny/9599/chmura-skrojona-na-miar [dostęp 4.01. 2016].
5.Kamiński R. (2015), Hosting czy wirtualny serwer?, www.komputerwfirmie.org/
6.informacje/chmura/pełny/9838/hosting-czy-wirtualny-serwer [dostęp 11.10. 2015].
7.Serafin M. (2011), Wirtualizacja w praktyce, Helion, Gliwice.
8.Tchorek-Helm C. (2015), Backup w chmurze, komputerwfirmie.org/informacje/
9.chmura/pełny/9763/backup-w-chmurze- [dostęp 12.10. 2015].
10.Exea. www.exea.pl/data-center/ [dostęp 17.10.2015].
11.Infop (2015), infoprotector.pl/oferta/bezpieczenstwo-w-chmurze.html [dostęp 22.09.2015].
12.Msp (2013), msp-24pl/Bariery-rozwoju-MSP-w-Polsce,41,78.html [dostęp 14.11.2015].
13.Webs (2013), websecurity.pl/tag/historia-chmury [dostęp 15.11.2015].