Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Wyzwania i zagrożenia rozwojowe ośrodków uzdrowiskowych na przykładzie Dolnego Śląska

Autorzy: Eleonora Gonda-Soroczyńska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Hanna Kubicka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Słowa kluczowe: uzdrowisko wyzwania rozwojowe zagrożenia rozwojowe konkurencyjność wielofunkcyjność atrakcyjność
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (207-217)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu zwrócono uwagę na wyzwania i zagrożenia rozwojowe stojące przed ośrodkami uzdrowiskowymi na przykładzie Dolnego Śląska. W Polsce istnieją 43 statutowe uzdrowiska. Aż jedenaście jest położonych w województwie dolnośląskim. Do badań wybrano trzy uzdrowiska: Kudowę-Zdrój, Polanicę-Zdrój i Duszniki-Zdrój. Wybór tych miejscowości nie był przypadkowy, wcześniej badano bowiem wszystkie uzdrowiska dolnośląskie w kontekście uwarunkowań środowiskowych i na podstawie analizy funkcji uzdrowiskowej uznano właśnie te wybrane ośrodki jako najprężniej działające. Wyzwania rozwojowe to konkurencyjność, innowacyjność, zrównoważony rozwój, wielofunkcyjność. Wśród zagrożeń rozwojowych ogólnie pojmowanych na szczególną uwagę zasługują bezrobocie, zmniejszająca się liczba kuracjuszy wynikająca z barier administracyjnych, nieodpowiedni rodzaj i standard oferowanych usług, niewystarczająca infrastruktura uzdrowiskowa, oferta usług leczniczych i towarzyszących, brak szerokiego wachlarza usług turystycznych. Zagrożeniami dla miejscowości uzdrowiskowych są także zanieczyszczenie powietrza i hałas spowodowany intensywnym rozwojem motoryzacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gonda-Soroczyńska E., Innowacyjny klaster Zdrowie i Turystyka elementem współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie świętokrzyskim,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wrocław 2011, s. 437–446.
2.Gonda-Soroczyńska E.,Soroczyńska A.M., Obszary zagrożeń środowiska przyrodniczego w uzdrowisku na przykładzie Dusznik-Zdroju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace WNEiZ nr 37, t. 3: Gospodarka regionalna i międzynarodowa, Szczecin 2
3.Grzegorczyk A., Dolcze vita w spa: hotele spa we Włoszech, „Hotelarz” 2006, nr 2.
4.Hadzik A., Znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Materiały konferencji: Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej, WSTiH, Gdańsk 2006.
5.Jagusiewicz A., Problemy funkcjonowania lecznictwa i turystyki w uzdrowiskach, „Rynek Turystyczny” 1999, nr 13–14, s. 19–21.
6.Jagusiewicz A., Turystyka i lecznictwo w uzdrowiskach polskich, „Problemy Turystyki” 1999, nr 1, s. 61–76.
7.Kaczyńscy I. i T., Polska. Najpiękniejsze uzdrowiska, Muza, Warszawa 2006.
8.Kluge M., Kozłowska-Szczęsna T., Warunki bioklimatyczne jako podstawa oceny środowiska miejscowości uzdrowiskowo-wypoczynkowej w Sudetach, w: Wykorzystanie i ochrona środowiska ziem południowo-zachodnich Polski, red. A. Jahn, PAN Oddział we Wrocławiu, Kom
9.Krasiński Z., Kondycja turystyki uzdrowiskowej w Polsce a reformy społeczne 1999 roku, w: Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, Poznań 1999, s. 93–120.
10.Krasiński Z., Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; Holding Edukacyjny Paweł Pietrzyk we Wrocławiu, Poznań–Wrocław 2001.
11.Krasiński Z., Stacja „Sukces Zdrój”, „Aktualności Turystyczne” 2003, nr 5, s. 20–21.
12.Krasiński Z., Zrównoważony rozwój uzdrowisk, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 53, Poznań 2004, s. 45–56.
13.Petryszyn J., Zuzańska-Żyśko E., Od funkcji przemysłowej do turystycznej – przykład Ustronia, w: Funkcja turystyczna miast, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. J. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 133–144.
14.Ressel E., Polskie uzdrowiska, kurorty, sanatoria, spa, centra odnowy biologicznej, Pascal, Bielsko-Biała 2006.
15.Rymarczyk-Wajda K., Funkcjonowanie uzdrowisk na polskim i zagranicznym rynku turystyki zdrowotnej, „Jedziemy do Wód” 2005, nr 1–2, s. 111–119.
16.Średziński G., Krajobraz kulturowy uzdrowisk sudeckich, w: Krajobraz kulturowy uzdrowisk sudeckich, Warszawa 2002.
17.Turystyka a uzdrowiska, red. A. Gotowt-Jeziorska, J. Wyrzykowski, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa 2005.
18.Zuzańska-Żyśko E., Małe miasta w okresie tRansformacji. Studium w regionie śląskim, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2006.