Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Teoretyczne aspekty konkurencyjności międzynarodowej - koncepcja katalizatora produktywności

Autorzy: Hanna G. Adamkiewicz
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: konkurencyjność międzynarodowa wzrost gospodarczy katalizator produktywności
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (7-18)
Klasyfikacja JEL: O47 O57 F43
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katalizatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdolność kraju do tworzenia warunków wzrostu produktywności oraz pożądanych zachowań rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Takpojęta konkurencyjność tkwi w otoczeniu procesów produkcyjnych, sprzyjając wzrostowi gospodarczemu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acemoglu, D. (2003). Root Causes: A Historical Approach to Assessing the Role of Institutions in Economic Development. Finance and Development, 40 (2), 27–30.
2.Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J.A. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. American Economic Review, 91 (5), 1369– 1401.
3.Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J.A. (2005). Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run. W: Ph. Aghion, S.N. Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth, 1A. Elsevier North Holland.
4.Adamkiewicz-Drwiłło, H.G. (2010). Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”.
5.Adamkiewicz, H.G., Kot, S.M. (2015). International Competitiveness as the Catalyst of Productivity. International Review of Business Research Papers, 11 (2), 120–131.
6.Ajitabh, A., Momaya, K. (2004). Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks and Models. Singapore Management Review, 26 (1), 45–61.
7.Annoni, P., Kozovska, K. (2010). EU Regional Competitiveness Index RCI 2010. European Union.
8.Bouis, R., Duval, R., Murtin, F. (2011). The Policy and Institutional Drivers of Economic Growth Across OECD and Non-OECD Economies: New Evidence from Growth Regressions. OECD Economics Department Working Papers, 843. OECD Publishing. Pobrano z: http://dx
9.Chao-Hung, W., Li-Chang, H. (2010). The Infl uence of Dynamic Capability on Performance in the High Technology Industry: The Moderating Roles of Governance and Competitive Posture. African Journal of Business Management, 5 (4), 562–577.
10.Hall, R.E., Jones, C.I. (1999). Why do Some Countries Produce so Much More Output per Worker than Others? Quarterly Journal of Economics, 114 (1), 83–116.
11.Knack, S. (2003). Groups, Growth and Trust: Cross-Country Evidence on the Olson and Putnam Hypotheses. Public Choice, 117 (3–4), 341–355.
12.Knack, S., Keefer, P. (1997). Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. Quarterly Journal of Economics, 112 (4), 1251–1288.
13.Krugman, P.R. (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, 73 (2), 28–44.
14.Lall, S. (2001). Competitiveness Indices and Developing Countries: An Economic Evaluation of the Global Competitiveness Report. World Development, 9 (9), 1501–1525.
15.Oughton, C., Whittam, G. (1997). Competition and Cooperation in the Small Firm Sector. Scottish Journal of Political Economy, 44 (1), 1–30.
16.Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Simon & Schuster Inc.
17.Porter, M.E. (2004). Building the microeconomic foundations of prosperity: Findings from the business competitiveness index. W: M.E. Porter et al. (eds.), Global Competitiveness Report 2003–2004 of the World Economic Forum. Oxford: Oxford University Press.
18.Putnam, R.D., Leonardi, L., Nanetti, L.Y. (1994). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. New Jersey: Princeton University Press.
19.Rodriguez-Pose, A., Storper, M. (2006). Better Rules or Stronger Communities? On the Social Foundations of Institutional Change and Its Economic Effects. Economic Geography, 82 (1), 1–25.
20.Rodrik, D., Subramanian, A., Trebbi, F. (2004). Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development. Journal of Economic Growth, 9 (2), 131–165.
21.Romer, D. (2000). Makroekonomia dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Sala-i-Martín, X., Bilbao-Osorio, B., Di Battista, A., Drzeniek Hanouz, M., Geiger, T., Galvan, C. (2014). The Global Competitiveness Index 2014–2015: Accelerating a Robust Recovery to Create Productive Jobs and Support Inclusive Growth. W: The Global Competitiveness Report 2014–2015. Geneva: World Economic Forum, Palgrave Macmillan.
23.Vijayaraghavan, M., Ward, W.A. (2001). Institutions and Economic Growth: Empirical Evidence from a Cross-National Analysis. Working Paper, 001302. Clemson, S.C.: Center for International Trade, Clemson University.
24.Zak, P.J., Knack, S. (2001). Trust and Growth. The Economic Journal, 111 (470), 295–321.