Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/3 2017
„Student jako klient” – dylemat procesu marketyzacji współczesnych uczelni

Autorzy: Hanna Hall
Politechnika Rzeszowska
Słowa kluczowe: student jako klient marketyzacja uczelni satysfakcja klienta
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (15-23)
Klasyfikacja JEL: I23 M39 I29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza dylematów związanych z procesem marketyzacji współczesnych uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki roli studenta jako klienta uczelni. W artykule zaprezentowano wybrane obszary badań autorki o charakterze jakościowym, zrealizowanych wśród przedstawicieli 16 polskich uczelni publicznych i niepublicznych (prorektorów ds. marketingu lub rozwoju uczelni lub kierowników działów marketingu uczelni), metodą IDI (In Deph Inteview), dotyczących procesu marketyzacji i marketingu szkół wyższych, związane m.in. z podjętą w artykule problematyką roli studentów. Badania przeprowadzone zostały w latach 2015–2017.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barnett, R. (2011). The marketised university: defending the indefensible. W: M. Molesworth, R. Scullion, E. Nixon (red.), The marketisation of higher education and the student as consumer. London–New York: Routledge Taylor & Francis Group.
2.Bovill, C., Cook-Sather, A., Felten, P. (2011). Students as co-creators of teaching approaches, course design, and curricula: implications for academic developers. International Journal for Academic Development, 16 (2), 133–45.
3.Cheney, G., McMillan, J.J., Schwartzman, R. (1997). Should We Buy the „Student-As-Consumer” Metaphor, The Montana Professor, 7 (3).
4.Conway, A., Yorke, D.A. (1991). Can the Marketing Concept Be Applied to the Polytechnic and College Sector of Higher Education? International Journal of Public Sector Management, 4 (2), 23–35.
5.Drapińska, A. (2011). Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Emery, Ch., Kramer, T., Tian, R. (2001). Customers vs. products: adopting an effective approach to business students, Quality Assurance in Education, 9 (2), 110–115.
7.Franz, R.S. (1998). Whatever you do, don’t treat your students like customers! Journal of Management Education, 1 (22).
8.Furedi, F. (2011). Introduction to the marketisation of higher education and the student as consumer. W: M. Molesworth, R. Scullion, E. Nixon (red.), The marketisation of higher education and the student as consumer. London–New York: Routledge Taylor & Francis Group.
9.Gardner, H. (2005). Beyond markets and individuals: a focus on educational goals. W: R.H. Hersh, J. Merrow (red.), Declining by degrees. Higher education at risk, New York: Palgrave Macmillan.
10.Gibbs, P. (2011). Adopting consumer time and the marketing of higher education. W: M. Molesworth, R. Scullion, E. Nixon (red.), The marketisation of higher education and the student as consumer. London– New York: Routledge Taylor & Francis Group.
11.Groccia, J.E. (1997). The student as customer versus the student as learner. About Campus, 2 (2), 31–32.
12.Halbeslleben, J.R.B., Wheeler, A.R. (2009). Student Identification With Business Education Models, Measurement and Relationship to Educational Outcomes. Journal of Management Education, 33 (2).
13.Hall, H. (2017). The marketisation of higher education – symptoms, controversies, trends. Pobrane z: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_36.pdf.
14.Hall, H., Witek, L. (2016). Conditions, Contemporary Importance and Prospects of Higher Education Marketing on the Example of Polish Universities. Procedia Economics and Finance, 39. DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30314-8.
15.Hejwosz-Gronkowska, H. (2010). Studenci jako konsumenci – komercjalizacja szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pobrane z: http://liberte.pl/studenci-jako-konsumenci-komercjalizacja-szkolnictwa-wyzszego-w-stanach-zjednoczonych-ameryki/.
16.Jones-Devitt, S., Samiei, C. (2011). From Accrington Stanley to academia? The use of league tables and student surveys to determine „quality” in higher education. W: M. Molesworth, R. Scullion, E. Nixon (red.), The marketisation of higher education and the student as consumer. London–New York: Routledge Taylor & Francis Group.
17.Judson, K.M., Taylor, S.A. (2014). Moving from Marketization to Marketing of Higher Education: The Co-Creation of Value in Higher Education. Higher Education Studies, 4 (1). DOI:10.5539/hes.v4n1p51.
18.Kara, A., Shields, O.W. (2004). Business student satisfaction, intentions and retention in higher education: an empirical investigation. MEQ, 3. Pobrane z: http://www.marketingpower.com/Community/ARC/gated/Documents/Teaching/MEO/student_satisfaction.pdf.
19.Maringe, F. (2011), The student as consumer: affordances and constraints in a transforming higher education environment. W: M. Molesworth, R. Scullion, E. Nixon (red.), The marketisation of higher eduction and the student as consumer. London–New York: Routledge Taylor & Francis Group.
20.Norris, T. (2006). Hannah Arendt and Jean Baudrillard: pedagogy in the consumer society. Studies in Philosophy and Education, 24.
21.Sereducha, I. (2013). Marketyzacja usług publicznych kierunkiem na przyszłość? Pobrane z: http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/marketyzacja-uslug-publicznychkierunkiem-na-przyszlosc.
22.Williams, J. (2002). The student satisfaction approach: Student feedback and its potential role in quality assessment and enhancement. Paper presented at the 24th EAIR Forum, Prague, Czech Republic.