Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2016.3-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 15, No. 3/2016
Flexibility Program among Lower Secondary School Students and Physical Fitness Indicators Assessed in the Convention of Health-related Fitness (H-RF)

Autorzy: Hanna Żukowska
Faculty of Physical Education, Health and Tourism, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Dariusz Krygowski
Faculty of Physical Education, Health and Tourism, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Mirosława Szark-Eckardt
Faculty of Physical Education, Health and Tourism, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Magdalena Zając
Faculty of Pedagogy and Psychology Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
Słowa kluczowe: flexibility physical fitness health IPFT (the International Physical Fitness Test) students
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (55-62)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Flexibility is one of the elements – components which support physical fitness and health as well (Howley, Franks, 1997; Bouchard, Shephard, 1994; Skinner, Oja, 1994). The purpose of this paper was to assess the impact of additional flexibility exercises on physical fitness in lower secondary school students, evaluated by means of IPFT (the International Physical Fitness Test). The study was conducted in two experimental groups, where extra flexibility exercises were added to all obligatory PE lessons, and one control group. 1. The decreased standard deviation observed in particular IPFT attempts in the experimental class is the correct tendency showing the favorable influence of flexibility exercises on students’ physical fitness and health. 2. An improvement and considerably better, though statistically insignificant, results were obtained by the students involved in the additional exercises, in all assessed motor skills (strength, speed, endurance and flexibility) and in the scoring reflecting the level of physical fitness.3. After one year of exercises the control group had worse average results in two attempts – 50 m run (to assess speed) and standing forward bend (to measure flexibility). This trend indicates the importance of flexibility exercises as regards speed and agility.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bendíková, E., Kostencka, A. (2013). Exercise routine as a Conditions of early school age pupils’ health. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski.
2.Bendikovà, E., Šmída, L., Rozim, R. (2014). Level of posture of pupils in the age of elementary schools. European Res., 75 (5–2), 990–996.
3.Bendikova, E., Uvinha, R.R., Pines, A.R., Kanásová, J., Šmída, L. (2015). The influence of exercise program on the muscular system of female pupils in the lessons of physical education and sport. Sport Sci., 8 (2), 69–74.
4.Bouchard, C., Shephard, R.J. (1994). Physical activity, fitness, and health: The model and key concepts. In: C. Bouchard, R.J. Shephard, T. Stephens T. (eds.), Physical Activity. Fitness Health (pp. 77–88). Champaing: Human Kinetics.
5.Drabik, J. (2006). Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego. Gdańsk: AWFiS.
6.Howley, E.T., Franks, B.D. (1997). Health Fitness Instructor’s. Handbook. Champaing: Human Knetics Publishers.
7.Hyder, A.A., Morrow, R.H. (2006). Measures of Health and Disease in Populations. In: M.H. Merson, R.E. Black, A. Mills (eds.), International Public Health: Diseases, Programs, Systems, and Policies (pp. 1–42). Sudbury: Jones & Bartlett.
8.Kostencka, A., Kostencki, A., Jeka, S., Czarny, W., Czaja, R., Bożiłow, W. (2004). Badanie zależności między sprawnością fizyczną a wybranymi cechami somatycznymi chłopców w wieku 13–16 lat. In: J. Zagórski, H. Popławska, M. Skład. (eds.), Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej (pp. 692–697). Lublin: Instytut Medycyny Wsi.
9.Łubkowska, W., Troszczyński, J. (2011). Próba weryfikacji aktywności ruchowej jako kryterium oceny postawy ciała dziewcząt i chłopców w wieku 7–15 lat. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Kultury Fizycznej, 631 (27), 27–40.
10.Marciniak, J. (1998). Zbiór ćwiczeń koordynacyjnych i gibkościowych. Warszawa: Centralny Ośrodek Sportu.
11.Osiński, W. (2003). Antropomotoryka. Poznań: AWF.
12.Osiński, W. (2009). Metody diagnostyczno-ewaluacyjne. In: S. Kowalik (ed.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością (pp. 151– 194). Gdańsk: GWP.
13.Paczyńska-Jędrycka, M., Łubkowska, W., Edukacja zdrowotna przez gry i zabawy ruchowe z uwzględnieniem zabaw animacyjnych w opinii studentek pedagogiki elementarnej (na przykładzie województwa wielkopolskiego). Pielęg. Pol., 3 (53), 215–221.
14.Rado, I., Dervišević, E., Kovač, S., Ćirić, A. (2015). Analysis of posture status diversity between girls and boys, aged 7–9 years, recorded in three dimensions. Sport Sci., 8 (1), 83–87.
15.Skinner, J.S., Oja, P. (1994). Laboratory and field tests for assessing health-related fitness. In: C. Bouchard, S.T. Shephard, T. Stephens (eds.), Physical Activity, Fitness Health (pp. 160–179). Champaing: Human Kinetics.