Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Green building – wyzwanie dla rynku nieruchomości mieszkaniowych (przypadek Olsztyna)

Autorzy: Marek Szturo
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Marcelina Zapotoczna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: zielone budownictwo mieszkaniowe rozwój zrównoważony rynek mieszkaniowy
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (233-243)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono ideę zielonego budownictwa mieszkaniowego oraz jego znaczenia na polskim rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem olsztyńskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych. Celem badania było zebranie opinii wśród deweloperów realizujących inwestycje mieszkaniowe na terenie Olsztyn na temat zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego. Wyniki badania ankietowego wykazały, że na terenie Olsztyna firmy deweloperskie nie wykazują zainteresowania zrównoważonym budownictwem. Realizacja wyzwań stawianych przez zrównoważone budownictwo mieszkaniowe wymaga zasadniczych zmian w sposobie myślenia wszystkich uczestników tego rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Climate Change: Implications for Buildings” Climate Change: Implications for Buildings, http://www.worldgbc.org.
2.Anand S., Sen A., Human Development and Economic Sustainability, „World Development” 2000, vol. 28, no. 12.
3.Bansal M.P., Evolving Sustainably: A Longitudinal Study of Corporate Sustainable Development, „Strategic Management Journal” 2005, vol. 26, no. 3.
4.Bansal M.P., From Issues to Actions: The Importance of Individual Concerns and Organizational Values in Responding to Natural Environmental Issues, „Organization Science” 2003, vol. 14, no. 5.
5.COM(2011) 571 NAT/529, Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, Bruksela 2012.
6.Czarnecki L., Tworek J., Wall S., Budownictwo zrównoważone w Polsce.
7.KOM(2007)860, Inicjatywa rynków pionierskich dla Europy, Komisja Europejska, Bruksela 2007.
8.KOM(2008)800, Europejski plan naprawy gospodarczej, Bruksela 2008.
9.Kronenberg J., Bergier T., Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
10.Przegląd strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju (EU SDS) − Odnowiona strategia, Rada Unii Europejskiej 10917/06 AF/me 1 DG I Bruksela, 26 czerwca 2006 r. (27.06.) (OR. En)10917/06.
11.Pujari D., Eco-Innovation and New Product Development: Understanding the Influences on Market Performance, „Technovation” 2006, vol. 26, no. 1.
12.Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. „Dynamiczna Polska 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.
13.Torras S.M., An Ecological Footprint Approach to External Debt Relief, „World Development” 2003, vol. 31, no. 12, 2003
14.What is Green Building and Why Does it Matter?, Europe Regional Network, http://plgbc.org.pl/publikacje.
15.www.epa.gov/greenbuilding.
16.www.psbe.pl.