Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Analiza wskaźników rozwoju zrównoważonego gmin zlokalizowanych na obszarach chronionych

Autorzy: Anetta Zielińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: obszary chronione rozwój zrównoważony klasyfikacja hierarchiczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (109-124)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Do oceny rozwoju gmin mogą posłużyć wskaźniki rozwoju zrównoważonego, które diagnozują poziom zjawisk środowiskowo-społeczno-gospodarczych. Celem artykułu jest pokazanie wpływu lokalizacji gmin na obszarach chronionych województwa dolnośląskiego. Wykorzystana została klasyfikacja hierarchiczna dla gmin województwa dolnośląskiego oparta na wskaźnikach rozwoju zrównoważonego. Uzyskane wyniki przeprowadzonej klasyfikacji hierarchicznej gmin leżących na terenie obszarów chronionych pokazują, że nie zawsze są to najgorsze gminy w realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w stosunku do gmin nieleżących na badanych obszarach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie” 1984, Seria specjalna „Monografie” nr 61.
2.http://stat.gov.pl/bdl.
3.Kryk B., Zielińska A., Access to Information Concerning the Environment, the Example of Poland, w: Modern Technologies Change the Environment, „Polish Journal of Environmental Studies” 2006, vol. 15, no. 4C.
4.Mazurski K.R., Nasilenie zanieczyszczenia środowiska Polski w ocenie ilościowej, w: Problemy terenów zanieczyszczonych w Europie Środkowej i Wschodniej, Race News Special Issue, Katowice 1999.
5.Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, red. E. Gatnar, M. Walesiak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
6.Sej-Kolasa M., Zielińska A., Excel w statystyce, materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
7.Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
8.Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok 2005.
9.Zielińska A., Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
10.Zielińska A., The Regional Data Bank as a Database for Calculation of the Sustainable Development Indices in Municipality, „Polish Journal of Environmental Studies” 2008, vol. 17, no. 3B.