Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Ocena efektywności kosztowej polityki ochrony środowiska w polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Autorzy: Elżbieta Broniewicz
Politechnika Białostocka
Słowa kluczowe: efektywność kosztowa polityka ochrony środowiska
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (21-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie analizy efektywności kosztowej polityki ochrony środowiska w Polsce w latach 2002–2012. Zaprezentowano wskaźniki efektywności kosztowej w trzech głównych dziedzinach ochrony środowiska: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, gospodarka ściekowa i gospodarka odpadami. Dokonano również porównań wskaźników efektywności kosztowej w układzie międzynarodowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baza Danych Eurostatu, elektroniczna: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environmental_accounts/data/database.
2.Broniewicz E., Analiza ex-ante efektywności kosztowej polityki ekologicznej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2015 (w druku).
3.Environmental Expenditure Statistics. The Industry Data Collection Handbook, Eurostat 2002.
4.Federalny Urząd Statystyczny w Niemczech, https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/Environment/EnvironmentalSurveys/Environmental-Economics/Tables/InvestmentsEnvironmentalProtection.html.
5.Guidelines for Preparing Economic Analyses, National Center for Environmental Economics Office of Policy U.S. Environmental Protection Agency, 2010, http://yosemite.epa.gov/ee/epa/eerm.nsf/vwAN/EE-0568-50.pdf/$file/EE-0568-50.pdf.
6.Guidelines for the Economic Analysis of Projects, Economics and Development Resource Center 1997, www.adb.org/documents/guidelines-economic-analysis-projects.
7.INLAND WATERS – Definitions, http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/env_nwat_esms.htm.
8.Knoepfel P., Environmental Policy Analyses. Learning from the Past for the Future – 25 Years of Research, Springer 2007.
9.Ochrona środowiska. Informacje i opracowania statystyczne GUS z lat 2002–2013.