Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.12-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 12 (2016)
Stand und Perspektiven Ausländischer Direktinvestitionen (ADI) in den Wirtschaften Mittelosteuropas
(Stan i perspektywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej)

Autorzy: Harald Zschiedrich
University of Applied Sciences (HTW Berlin), Department: Business Administration,
Słowa kluczowe: BIZ międzynarodowe łańcuchy produkcji klastry regionalne poszerzenie UE i międzynarodowy podział pracy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (21-33)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przed ponad dziesięciu laty obawy dotyczące poszerzenia UE były większe niż nadzieje, które się z nim wiązały – było to w końcu największe poszerzenie UE, po którym przybyło Unii 74 mln nowych obywateli. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) odegrały duże znaczenie w rozwoju gospodarczym krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). W artykule opisano warunki wyjściowe, tendencje oraz zmiany w motywach dotyczących BIZ w ostatnich 20 latach. Widoczne przy tym jest, że coraz większą rolę, zwłaszcza w przemyśle samochodowym, odgrywają regionalne klastry, które przyciągają BIZ. Podczas gdy przed przyjęciem do UE 10 nowych krajów członkowskich z EŚW przede wszystkim, a częściowo wyłącznie niższe koszty pracy motywowały zachodnie przedsiębiorstwa do inwestowania i przeniesienia produkcji, w chwili obecnej i na przyszłość chodzi przede wszystkim o stworzenie regionalnych łańcuchów produkcji (przy zaangażowaniu lokalnych i regionalnych dostawców) i włączenie ich do międzynarodowych struktur produkcji wielonarodowych oraz transnarodowych przedsiębiorstw i niewielką odległość od klientów na rynkach międzynarodowych. Tak więc EŚW pozostanie ważnym miejscem inwestycji także w przyszłości, pomimo utraty tej szczególnej roli, którą odgrywała dla zachodnich firm z UE w latach 1990−2005.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Heribert D.,.Deutschland in der Weltwirtschaft: Ein Modell mit Zukunft?, Bonn 2013.
2.Hagemejer J., Tyrowicz J., Is the effect really so large? Firm-level evidence on the role of FDI in a transition economy, „Economics of Transition“, 2012, vol. 20 (2).
3.Hunya G., FDI in the CEEC. Hit hard by the global crisis, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw), database on FDI in CEE, Vienna 2010.
4.Huwart J., Verdier L., Die Globalisierung der Wirtschaft- Ursprünge und Auswirkungen, OECD (Hrsg.), Paris 2014.
5.Kralemann M., Schröder A., Sonnabend M., Treibhäuser der Innovation - Clusterpotenziale für Wirtschaft und Wissenschaft, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Essen 2007.
6.Love P., Lattimore R., Internationaler Handel: Frei, fair und offen, OECD (Hrsg), Paris 2009.
7.Nagy B., Analyse möglicher Wirkungen der Merce der Direktinvestition auf die Beschäftigtenentwicklung der Region Kecskemet (Ungarn), Göttingen 2012 (Masterthesis).
8.Nagy B., Zschiedrich H., How FDI affects a sub region in Hungary − a case study of Daimler in Kecskemet, Präsentation auf der East-West Wirtschaftskonferenz der WU, Wien 2012.
9.Scherer R., Brieger T., Clustering: Clusterung – das Zauberwort der Wirtschaftsförderung, Verlag Paul Haupt, Bern 2004.
10.Wilkommene Investoren oder nationaler Ausverkauf? – Ausländische Direktinvestitionen in Ostmitteleuropa, hrsg. J. Günther, D. Jajesniak-Quast, Berlin 2006, BMV.
11.Zschiedrich H., Ausländische Direktinvestitionen und Regionale Industriecluster in MOE, Rainer Hampp Verlag, München 2007.
12.Zschiedrich H., Christians U., Grenzüberschreitende Kooperationen – Erfahrungen deutscher und polnischer Mittelständischer Unternehmen und Banken, Rainer Hampp Verlag, München 2009.
13.Zschiedrich H., Guyda A., Industrial Clusters, FDI and regional Disparities in CEE, Vienna 2011, Presentation at the WU December 2011.
14.Zschiedrich H., Hummel W., Cross-border cooperation between Polish and German SMEs: Preconditions, barriers and experience in the Berlin-Brandenburg region, Vienna 2010, Conference Proceedings of the WU.
15.Zschiedrich H., (Hrsg), Deutsch-polnische grenzüberschreitende Unternehmenskooperation- Erfahrungen und Wirkungen, Berlin 2012 (BWV).